digifm.ro

Categorie: Muzica & Audio
Editor: Digi Romania SA
Contractor SATI: Digi Romania SA
Director general: Serghei Bulgac
Reprezentant BRAT: Valentin Stirbu
Adresa Bucuresti, Str. Dr. Staicovici, Nr 75, Sector 5
Telefon: 031-400.44.44
E-mail: valentin.stirbu@rcs-rds.ro
Regie publicitate: -
Departament publicitate: Valentin Stirbu
Grup Grup țintă Vizitatori pe Lună (VpL)
Mii persoane
Structura
Index afinitate
Total Total
111
100
100
Gen Masculin
46
40,9
84
Feminin
66
59,1
114
Vărsta 16-18 ani
5
4,7
78
19-24 ani
5
4,6
51
25-34 ani
8
7,2
39
35-44 ani
13
11,3
51
45-54 ani
22
20,2
83
55-64 ani
22
20
143
65-74 ani
36
32,2
471
Categorie socială ESOMAR Categoria AB
62
55,4
205
Categoria C
29
25,7
85
Categoria DE
21
19,2
44