Metodologie

Obiectivele studiului: măsurarea, la nivel național, a noului canal de comunicare reprezentat de podcast-uri.
 • Stabilirea notorietății podcast-urilor în Romania și estimarea numărului de ascultători
 • Stabilirea profilului acestora din perspectivă socio-demografică, a temelor de interes și a frecvenței/ timpului de ascultare;
 • Determinarea tendințelor și potențialului de creștere specifice pieței de podcast-uri.
 
Grupul țintă: utilizatori de internet, cu vârsta cuprinsă între 16-50 de ani care au auzit sau au ascultat podcast-uri (fie în varianta audio, fie în format video podcast).
 
Studiul a presupus trei etape:
1.Identificarea structurii universului studiului, conform datelor SNA FOCUS;
2.Realizarea studiului online utilizând structura universului;
3.Ponderarea și calibrarea rezultatelor studiului online pe baza structurii măsurate în cadrul SNA FOCUS.
 
1.Identificarea structurii universului studiului, conform datelor SNA FOCUS
 
Obiectiv: determinarea ratei de incidență a grupului țintă în cadrul universului studiat, la nivel de structuri socio-demografice.
 
 • Universul studiului: utilizatori de internet, cu vârsta cuprinsă între 16-50 de ani.
 • Volumul universului: 8,5 milioane – conf. SNA FOCUS.
 • Eșantion: aleator, reprezentativ pentru universul studiat.
 • Volumul Eșantionului: 3,918 de respondenți.
 • Selecția respondenților: persoanele sunt selectate aleator dintr-un panel de respondenți online, în cadrul cotelor încrucișate, stabilite în funcție de: gen*grupe de vârstă*mediu de rezidență și marginal în funcție de zona geografică.
 • Metoda de culegere a datelor: interviuri online – CAWI (Computer-assisted web interviewing).
 • Sursa respondenților: panel online, CINT (agregator de paneluri online, administrat de compania suedeza CINT AB ce operează din anul 1998, colaborează cu peste 2,000 de agenții de cercetare, are peste 50,000,000 paneliști la nivel global și peste 700,000 în România). 
 • Completarea chestionarului: Toate persoanele din eșantion vor răspunde întrebărilor socio-demografice folosite la calibrare, dar și la întrebările privind gradul de cunoaștere a diverselor tipuri de media. Doar persoanele aparținând grupului țintă vor intra în etapa a doua a studiului și vor completa în întregime chestionarul.

2.Realizarea studiului online utilizând structura universului
 
 • Definiția grupului țintă: utilizatori de internet, cu vârsta cuprinsă între 16-50 de ani care au auzit sau au ascultat podcast-uri (fie în varianta audio, fie în format video podcast).
 • Eșantion: aleator, reprezentativ pentru universul studiat.
 • Volumul eșantionului: 2.000 de respondenți.
 • Selecția respondenților: se realizează în cadrul fiecărei categorii socio-demografice, respectând incidența grupului țintă din univers, determinată la punctul I.
 • Conținutul chestionarului :
  • Categorii de informații măsurate:
   • Stabilirea notorietății podcast-urilor.
   • Consumul de podcast-uri: frecvența de ascultare, timp de ascultare lunar, număr de podcast-uri ascultate lunar, experiența/ vechimea de ascultare.
   • Modalitate de consum: locul/ contextul în care ascultă, dispozitive utilizate la ascultare.
   • Preferințe de consum: tip de conținut preferat, podcast vs. vodcast, originalitate (conținut original vs. reutilizat), podcast-uri cunoscute din RO, limbile în care ascultă.
   • Motivație: determinarea motivelor de ascultare sau nu a podcast-urilor, recomandări.
   • Percepția/ atitudinea ascultătorilor de podcast-uri față de publicitatea din cadrul podcast-urilor.
   • Date socio-demografice.
  • Detalierea informațiilor măsurate:
   • Notorietatea diferitelor forme de media printre care și a podcast-urilor definite:
    • fie ca materiale audio online cu conținut unitar, ce pot fi ascultate și descărcate de pe website-uri sau aplicații specializate, ce sunt de obicei difazate în episoade;
    • fie ca video podcast-uri – înregistrarea video a unui podcast.
   • Frecvența de utilizare a formelor de media cunoscute și a podcast-urilor definite mai sus.
   • De ce nu asculta podcast-uri (cei care au auzit, dar nu au ascultat).
   • De ce asculta podcast-uri – motive.
   • Ce i-ar face să asculte mai des podcast-uri.
   • Notorietatea a 50 de podcast-uri, definite prin denumirea podcast-ului și a realizatorului.
   • De cât timp au început să asculte podcast-uri.
   • Ce teme, ce tip de conținut abordează podcast-urile ascultate.
   • Cum găsesc podcast-urile pe care le ascultă.
   • Dacă ascultă podcast-uri recomandate și de la cine primesc recomandări.
   • Care sunt modalitățile de ascultare: platforme generaliste vs. website-uri/ aplicații specializate.
   • Ce dispozitive se folosesc pentru a asculta podcast-uri.
   • Locul /contextul ascultării podcast-urilor.
   • Timpul petrecut pentru a asculta, în ultimele 30 de zile.
   • Numărul de podcast-uri ascultate, în ultimele 30 de zile.
   • Originea podcast-urilor ascultate (conținut original vs. reutilizat).
   • În ce limbi sunt podcast-urile ascultate.
   • Dacă recomandă podcast-uri și cui anume.
   • În ce măsură sunt ascultătorii de podcast-uri receptivi față de difuzarea de materiale publicitare în podcast-uri.
   • Informații socio-demografice.
 • Capturi de întrebări din chestionar – exemple:
Exemplul 1. Notorietatea diferitelor forme de media – variantele se rotesc aleator de la un respondent la altul:
 
Exemplul 2: Frecvența de utilizare a formelor de media cunoscute (apar doar cele bifate la întrebarea precedentă) - variantele se rotesc aleator de la un respondent la altul: 
 
Exemplul 3: Experiența în ascultarea podcast-urilor
 
Exemplul 4: Modalități de ascultare: platforme generaliste vs. website-uri/ aplicații specializate - variantele se rotesc aleator de la un respondent la altul: 
 
Exemplul 5: Utilizarea de platforme generaliste vs. website-uri/ aplicații specializate (se aplica doar celor care au bifat, cel puțin unul din cele două tipuri de platforme, la întrebarea anterioară) - variantele se rotesc aleator de la un respondent la altul:
 
 • Durata medie de aplicare a interviurilor: 14 min.
 • Perioada de culegere a datelor: 17 iunie – 1 iulie 2020. (15 zile)
 
3.Calibrarea rezultatelor studiului online pe baza structurii măsurate în cadrul SNA FOCUS

Prelucrarea datelor și raportarea rezultatelor:
 • Curățarea rezultatelor în vederea obținerii unei baze de date curate, complete, corecte, care să respecte corelațiile logice ale chestionarului. Eliminarea chestionarelor cu risc crescut de realizare „neconformă”.
 • Ponderarea rezultatelor aferente universului studiului (16-50 ani, utilizatori de internet) în funcție de următorii factori: gen, vârstă, educație, mediu de rezidență. Sursa datelor: SNA FOCUS.
 • Calibrarea rezultatelor conform structurii grupului țintă, pe baza datelor SNA FOCUS.
 • Analiza și interpretarea datelor.
 • Raportarea rezultatelor în format tabelar.