Aderarea la Departamentul Radio

Conform Regulamentului de Organizare si Functionare dobândirea calității de membru a Departamentului se realizează prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) solicitantul trebuie să dețină calitatea de membru BRAT,
b) solicitantul trebuie să depună o cerere de aderare la Departamentul Radio, în formatul standard care se găsește pe site-ul BRAT,
c) se angajează să susţină financiar funcţionarea departamentului;
d) se angajează să participe la monitorizarea investitiilor in publicitatea radio in conditiile stabilite de prezentul regulament, regulamentul tehnic si oricare alta prevedere stabilita de forurile competente
e) îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT şi de Regulamentul de Organizare si Functionare al Departamentului Radio