Glosar de termeni

Audit / Verificarea cifrelor de difuzare – procesul continuu de verificare a cifrelor de difuzare declarate de membrii BRAT, pentru perioade standard de audit şi în baza unor reguli şi criterii de audit cunoscute şi unanim acceptate de toate părţile implicate. 
 
Tipografie proprie editorului: sunt acele tipografii unde editorul, actionarii acestuia sau  partile afiliate acestora detin controlul
 
Declaraţie de difuzare – declaraţia semnată a unui membru editor cu privire la cifrele de difuzare ale unei publicaţii proprii, pentru o perioadă standard de audit, făcută în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
 
Încadrarea în perioada de audit – pentru orice tip de publicaţie, ediţiile care vor fi verificate sunt cele care au fost tiparite  în interiorul perioadei de audit, indiferent de numărul de ediţie sau de data calendaristică imprimată pe respectiva ediţie.
Ediţie – totalitatea copiilor unei publicaţii care pot fi evidenţiate prin acelaşi identificator imprimat pe ele, numit număr de apariţie şi care se regăseşte în toate actele necesare verificarii cifrelor de difuzare, inclusiv pentru reeditări şi suplimentări de tiraj, indiferent de locul de tipărire.
 
Număr de apariţie – identificatorul unic imprimat pe fiecare copie dintr-o ediţie a unei publicaţii şi care se regăseşte în toate actele necesare verificarii cifrelor de difuzare (număr de ordine / data de apariţie).
 
Perioada de viata a unei publicatii - este egala cu perioada de timp scursa intre doua aparitii consecutive a publicatiei respective.
 
Perioada de audit – perioada care se ia în calcul pentru verificarea cifrelor de difuzare, pentru care editorul completează declaratia de difuzare, pentru care BRAT va efectua verificările si va publica cifrele de difuzare. Perioada de audit este identica pentru toate publicatiile verificate  şi este stabilită prin prezentul regulament.
 
Publicatie tiparita – Text tiparit/tiparitura (revista, ziar, catalog, anuar, brosura, etc) cu aparitie periodica sau cotidiana, care are un nume/sigla unic/a pentru toate editiile, care contine un numar de aparitie consecutiv pentru toate aparitiile sale si care respecta cumulativ urmatoarele criterii tehnice:
 
A. In cazul publicatiilor cotidiene criteriile tehnice care trebuie respectate sunt urmatoarele:
1. Tipuri de hartie utilizate pentru tipar:
a. hartie offset in rola intre 45 g/mp – 60g/mp. 
b. hartie newsprint in rola: 36-52 g/mp. 
2. Masinile de tipar utilizate in mod obisnuit sunt masinile rotative (ex: Wifag / ColorMan / Heidelberg / Goss / Rotoman)
3. Numar minim de pagini: 12 pagini pentru formatul tabloid (mai mici de 280x450) si 8 pagini pentru formatele mai mari.
4. Orarul de tipar si sistemul de difuzare al publicatiei trebuie sa fie constante, unitare si predictibile pentru perioade de timp determinate, adecvate pentru un cotidian si in concordanta cu periodicitatea acestuia.
 
B. In cazul publicatiilor periodice criteriile tehnice care trebuie respectate sunt urmatoarele:
1. Tipuri de hartie utilizate pentru tipar
a. LWC/MWC – 45-115 g/mp
b. hartie offset,  DCL sau DCM in coala intre 60 – 350  g/mp, duplex, cartoane speciale
c. SC– 36-60 g/mp
2. Masinile de tipar utilizate in mod obisnuit pentru publicatii periodice sunt masinile rotative (ex: Heidelberg / Croman / Rotoman / Lithoman / Komori, etc) sau cele plane. In cazul in care se utilizeaza pentru tipar masini de tiparit plane, editorul trebuie sa prezinte justificari pentru alegerea acestui mod de tipar.
3. Intervale de tipar si sistemul de difuzare trebuie sa fie constante, unitare si predictibile pentru perioade de timp determinate, si in concordanta cu periodicitatea declarata a publicatie
 
Publicaţie anuală – publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care are o ediţie publicată în fiecare an calendaristic în mod regulat.
 
Publicaţie bianuală – publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care are două ediţii publicate în fiecare an calendaristic în mod regulat.
 
Publicaţie bilunară – publicaţie conform definitiei din ROF BRAT si care are două ediţii publicate  în fiecare lună în mod regulat şi are cel puţin un număr de 22 apariţii pe an.
 
Publicaţie cotidiană – publicaţie cotidiana definitiei din ROF BRAT care este publicată în mod regulat cel puţin patru zile pe săptămână.
 
Publicaţie lunară – publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care are o ediţie publicată în fiecare lună în mod regulat şi are cel puţin un număr de 10 apariţii pe an.
 
Publicaţie săptămânală – publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care are cel mult trei ediţii publicate în fiecare săptămână în mod regulat şi are cel puţin un număr de 50 de apariţii pe an.
 
Publicaţie cu apariţie neregulată – orice publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care prin regimul de publicare nu poate fi încadrată într-una din categoriile cu apariţie regulată.
 
Supliment gratuit – publicaţie gratuită cu apariţie regulată sau neregulată, difuzată împreună cu o publicaţie de sine stătătoare, ca anexă sau insert al acesteia, cu menţiunea scrisă că este un supliment al unei publicaţii de sine stătătoare. 
 
Supliment - publicaţie cu apariţie regulată sau neregulată care poartă menţiunea scrisă că este un supliment al unei publicaţii de sine stătătoare şi menţiunea scrisă a preţului de vânzare, difuzată independent de publicaţia de sine stătătoare.
 
Publicaţie vândută – publicaţie care are preţ de vânzare şi din difuzarea căreia se urmăreşte obţinerea de venituri directe.
 
Tiraj brut – numărul de copii preluate de editor sau de un intermediar al acestuia de la tipografie, pe bază de documente contabile.
 
Publicaţie gratuită – publicatia care  are pret de coperta gratuit sau este mentionat pe coperta faptul ca se difuzeaza cu titlu gratuit, sau distribuie cu titlu gratuit minim 90 % din tiraj brut mediu aferent perioadei de audit de audit (in cazul publicatiilor care au pret de coperta)
 
Editia digitala a unei publicatii – sau editia electronica este replica digitala a unei publicatii tiparite, distribuita in mod electronic, ca entitate independenta si care are in comun cu publicatia tiparita urmatoarele elemente:
a. titlul publicatiei. Exceptie poate fi cazul in care titlul editiei digitale poate include elemente identificatoare specifice modului de distributie electronic.
b. data de aparitie
c. periodicitate
d. au un identificator unic, afisat atat pe editia tiparita cat si pe cea digitala, acelasi pentru o aparitie publicatiei; 
e. continut similar in proportie de cel putin 80% (calculat la suprafata). Nu sunt considerate diferente de continut situatiile in care continutul include imbunatatiri sau modificari specifice mediului de distributie electronic.
 
In cazul editiilor digitale ale unei publicatii, publicatia tiparita se va numi „publicatia sursa”.
 
Editie digitala distribuita platit – este editia digitala care are pret publicat.
 
Editie digitala distribuita cu titlu gratuit  - este editia digitala care nu are pret publicat sau este mentionat faptul ca se difuzeaza cu titlu gratuit, sau se distribuie cu titlu gratuit in proportie de minim  90 % din copiile difuzate.
 
Număr de apariţie – identificatorul unic imprimat pe fiecare copie dintr-o ediţie a unei publicaţii tiparite si/sau a editiei sale digitale şi care se regăseşte în toate actele necesare efectuării verificarii cifrelor de difuzare (număr de ordine / data de apariţie).
 
Difuzor de publicatii electronice - companie care are ca activitate principala comercializarea de publicatii in format electronic print-o platforma sau sistem specializat pentru aceasta activitate
 
Perioada de viata a unei editii digitale este egala cu perioada de timp scursa intre doua aparitii consecutive ale editiei digitale.
 
Periodicitatea editiei digitale este definita prin periodicitatea publicatiei sale sursa.
 
Afinitatea (Affinity) - Afinitatea reprezintă proporția grupului țintă din totalul utilizatorilor respectivului titlu. Când sunt utilizate procentele din penetrare, rezultatul este indexul penetrării (valoare absolută).
Indicele de afinitate = Penetrarea exprimată în procente (%) din grupul țintă / penetrarea exprimată în procente (%) din univers *100
Cu cât indicele de afinitate este mai mare, cu atât performanțele titlului sunt mai bune în grupul țintă respectiv. Un indice de afinitate mai mic decât 100 indică faptul că penetrarea titlului în cadrul grupului țintă ales este mai slabă decât în univers.

AE: Audiența Extinsă (Broadest Readership) - Fac parte din audiența extinsă a unui titlu toate persoanele ce au citit sau răsfoit cel puțin o ediție a titlului într-o perioadă de timp de:
ultimele 12 luni: publicație ce apare în fiecare lună
ultimele câteva luni (4 – 6): publicație ce apare o dată la 2 săptămâni
ultimele câteva luni (4 – 6): publicație ce apare în fiecare săptămână
ultimele câteva săptămâni (3 – 4): cotidian

Cititori Fideli - Persoanele din Audiența Extinsă ce au probabilități de contact între 67 și 100.

Cititori Frecvenți - Persoanele din Audiența Extinsă ce au probabilități de contact între 34 și 66.

Cititori Ocazionali - Persoanele din Audiența Extinsă ce au probabilități de contact mai mici de 33 și mai mari decât 0.

Eșantion (Sample) - Un eșantion este o selecție de persoane care reprezintă persoanele din populatie. Un eșantion trebuie să fie suficient de mare pentru a putea descrie și subgrupuri mai mici ale sale, iar selecția persoanelor în eșantion trebuie să fie aleatoare pentru a surprinde structura populației.

Fuzionare (Ascription) - Acesta este un procedeu complex matematic, care atribuie raspunsurile furnizate de respondentii originali la chestionarul FOCUS tuturor respondentilor la studiu, utilizand pentru aceasta intrebarile de legatura cu SNA la care au raspuns toti respondentii intervievati, pe grupe omogene de respondenti.

Grup ținta (Target group) - Un grup de persoane caracterizate printr-o structură demografică și / sau alte caracteristici și care reprezintă ținta unei campanii publicitare deoarece sunt un potențial grup de consumatori.

Marja de eroare (Margin of error) - Estimarile indicatorilor de audienta obtinute in Studiului National de Audienta, la fel ca si in cazul altor studii, sunt supuse unor erori de esantionare. Aceste erori sunt o masura a diferentelor dintre estimarile obtinute din studiu pe baza esantionului selectat si cele ce s-ar fi obtinut prin intervievarea intregului univers. Aceste erori se utilizeaza ca o masura a acuratetii rezultatelor, a increderii pe care trebuie sa o avem in rezultate.

Erorile de esantionare depind in cea mai mare masura de urmatorii factori:
  -  dimensiunea esantionului: estimatori mai mari, masurati in esantioane mari, au erori mai mici relativ la estimatori mai mici, masurati in esantioane mici.
  -  variatia sau lipsa de variatie in distributia variabilei masurate: fenomene care sunt egal distribuite au erori mai mici comparativ cu cele caracterizate prin distributii cu varfuri.
Marja de eroare a Studiului National de Audienta este de 0.78%, calculata pentru esantionul obtinut de 15.919 persoane si pentru un nivel de incredere de 95%. Cu alte cuvinte, in 95% dintre esantioanele similare cu cel utilizat in SNA valoarea estimatorului obtinuta in esantion va diferi cu cel mult plus sau minus 0.78% fata de valoarea ce ar fi obtinuta prin masurarea intregului univers.

PENETRAREA (Reach) - Penetrarea, exprimată în procent sau sub formă de proiecție în univers, indică numărul de cititori ai unei ediții medii a unui titlu ‘XY’.
Penetrarea unui titlu se poate determina direct prin intermediul unei întrebări, evaluând răspunsurile obținute, sau  prin intermediul unor calcule matematice specifice. În funcție de procedeul ales, putem vorbi despre penetrarea CpN sau penetrarea CpA.

PENETRAREA CpN: cititori pe număr (Reach: Recent Reading) - Penetrarea CpN este determinată direct prin procentul persoanelor ce au citit/răsfoit publicația în ultima perioadă de apariție. Penetrarea CpN permite determinarea numărului de cititori ai unui titlu, dar nu este potrivită pentru planificarea campaniilor publicitare. CpN nu este suficient pentru calculul probabilităților de contact individuale pentru un anumit titlu și de aceea a fost înlocuită cu Penetrarea CpA.
 
Ultima perioadă de apariție reprezintă:
  -  ieri pentru cotidiane
  -  ultimele 7 zile pentru publicațiile săptămânale
  -  ultimele 14 zile pentru publicațiile bilunare
  -  ultima lună pentru publicațiile lunare
 
PENETRAREA CpA: cititori pe apariție (Reach: Average Issue Readeship) - Penetrarea CpN nu este suficientă pentru calculul probabilităților de contact individuale pentru un anumit titlu și de aceea a fost înlocuită cu Penetrarea CpA. Pentru a putea fi calculate aceste date trebuie să întrebăm respondenții nu doar dacă au citit/răsfoit un titlu în ultima perioadă de apariție, dar și de câte ori l-au citit/răsfoit (întrebare de frecvență).

Aceste două date permit calcularea unei probabilități de contact individuale pentru fiecare persoană ce aparține Audienței Extinse. Suma acestor probabilități reprezintă valoarea penetrării CpA. Nivelul penetrării CpN și CpA este întotdeauna identică raportată la întregul univers.

Diferențele ce se obțin între nivelul penetrării CpN și CpA provin doar din modul în care ele sunt calculate. Astăzi penetrarea CpA este considerată unitatea de referință în toată Europa și în lume și a fost utilizată în Studiul Național de Audiență al Biroului Român de Audit Transmedia.
 
  -  CpA (%) - numarul de cititori in medie per editie ai unei publicatii, calculat ca procent din univers.
  -  CpA (000) - numarul de cititori in medie per editie ai unei publicatii, exprimat in mii persoane din univers

Ponderare (Weighting) - Ponderarea este un procedeu matematic utilizat pentru a multiplica sau a împărți anumite grupuri de persoane, ajustând astfel erorile eșantionului față de populația studiată. Grupuri individuale de persoane pot fi ponderate în funcție de importanța lor.

Proiectia în eșantion (Projection) - Calcularea numarului de persoane din univers ce corespunde unei dimensiuni a eșantionului.