Biroul Roman de Audit Transmedia

Instructiuni cu privire la aderare la asociatie

 


În conformitate cu prevederile Statutului BRAT şi ale Regulamentului de Organizare si Funcţionare BRAT, calitatea de membru BRAT este acordată (Art. 7.5) prin hotararea:
i) Directorul General, in situatia in care solicitantul nu a mai avut calitatea de membru BRAT sau daca nici unul dintre produsele editate de acesta nu a mai apartinut oricarui membru BRAT.
ii) Consiliul Director in cazul in care solicitantul apartine categoriei „alti membri”, asa cum este ea definita in prezentul Regulament,
iii) Consiliul Director, in celelalte situatii.
 
Pentru solicitarea calităţii de membru, orice instituţie care activează în industria de publicitate va înainta biroului BRAT următoarele acte:
1. cererea tip de aderare; (vezi mai jos)
2. dovada inregistrarii persoanei juridice la organele competente (copie a certificatului de înmatriculare, a codului fiscal);
3. copie după actul prin care s-a achitat cotizaţia BRAT pe anul în curs;
 
Actele vor fi transmise pe adresa: 
Calea Grivitei, nr.6, et.3, Sector 1, Bucureşti, Cod postal: 010731
 
Valoarea cotizatiei BRAT pentru anul 2018 este :
  • Pentru categoriile de membrii: terti interesati, regii de publicitate, agentii de media, agentii de PR/creatie, clienti de publicitate, difuzori de presa, valoarea cotizatiei BRAT pentru 2018 este de 3.000 RON.
  • Pentru membrii Departamentului de Audit Tiraje care nu se regasesc in categoriile de la punctul a) (indiferent daca mai este si membru al altui departament BRAT), valoarea cotizatiei BRAT pentru 2018 este de 3.000 RON.
  • Pentru membrii Departamentului Internet, Departamentului Radio sau cei ai  Departamentului OOH, care nu se regasesc in categoriile de pa punctul a), valoarea cotizatiei BRAT pentru 2018 este de 2.500 RON
Cotizatia se va achita în contul BRAT nr: RO87 BACX 0000 0000 3036 4310, deschis la Banca Comerciala Unicredit Tiriac SA, sucursala Millennium. Solicitantul poate achita cotizatia conform datelor de mai sus, urmand ca factura fiscala sa o primeasca odata cu raspunsul la cererea de aderare, sau poate solicita catre BRAT emiterea unei facturi pentru valoarea cotizatiei.
Odata cu aderarea la BRAT, solicitantul trebuie sa opteze pentru Departamentul/ele din cadrul BRAT in cadrul carora doreste sa devina membru, prin respectarea regulamentelor in vigoare. Ulterior aderarii, membru poate decide aderarea la noi
Departamente sau renuntarea la calitatea de membru a unui Departament, in conditiile regulamentelor specifice.

In cadrul BRAT functioneaza in prezent urmatoarele departamente, prin intermediul carora sunt desfasurate proiectele asociatiei:
  • Departamentul de Audit Tiraje (DAT), in cadrul caruia se realizeaza auditul de tiraje pentru presa scrisa. Toti membri clienti, agentii sau regii de publicitate (cu exceptia celor exclusiv online), precum si toti editorii care au in portofoliu cel putin un titlu de presa scrisa vor face parte din acest departament, prin aderarea la BRAT. Se va completa si Anexa 4 din Cererea de Aderare.
  • Departamentul pentru Studii de Audienta (DSA), in cadrul caruia se realizeaza Studiul National de Audienta (SNA FOCUS) – studiul de masurare a audientei publicatiilor,  a profilelor cititorilor si a consumului de produse si servicii, inclusiv marci. Membri DSA trebuie sa fie si membri DAT. Se va completa si Anexa 5 din Cererea de Aderare.
  • Departamentul Internet (DI), in cadrul caruia se realizeaza Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI) si Monitorizarea Investitiilor in Publicitatea Online (MIPO). Se va completa si Anexa 6 din Cererea de Aderare.
  • Departamentul Radio, in cadrul caruia se realizeaza Monitorizarea Investitiilor in Publicitatea Radio. Se va completa si Anexa 7 din Cererea de Aderare.
  • Departamentul OOH, in cadrul caruia se realizeaza Monitorizarea Investitiilor in Publicitatea OOH si Studiul de Audienta OOH (SAO). Se va completa si Anexa 8 din Cererea de Aderare.
  • Departamenul de Monitorizare, in cadrul caruia se realizeaza Monitorizarea Investitiilor in Publicitate, si care cuprinde toti membri care realizeaza cel putin 1 proiect de monitorizare: presa scrisa, online, radio, OOH, si in plus, membri ce nu fac parte din DAT dar participa la MIP Presa Scrisa.
 
 


Extras din Regulamentul de Organizare si Funcționare al BRAT