Echipa
Functie: Director General BRAT

Telefon: 021-311.77.40/41

Email:


Functie: Director Economic

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Director Audit si Monitorizare

Telefon: 0722-755.227

Email:


Functie: Director SNA FOCUS

Telefon: 0722-155.230

Email:


Functie: Cercetator

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Cercetator

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Operator monitorizare Radio

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Operator Monitorizare Presa Scrisa

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Operator Monitorizare Presa Scrisa

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Operator Monitorizare Online

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Operator introducere si validare date

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Cercetator

Telefon: 0724-006.424

Email:


Functie: Cercetator SATI

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Control teren OOH

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Operator teren OOH

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Coordonator teren si inventariere panouri

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Avocat, DPO

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Secretara BRAT

Telefon: 021-311.77.40

Email:


Functie: Menajera

Telefon: 021-311.77.40