Aderarea la Departamentul Presa Scrisa

Conform Regulamentului de Organizare si Functionare DPS pot fi membri in cadrul departamentului urmatoarele categorii de membri BRAT:

a. Agentiile de media
b. Agentiile de PR sau Creatie
c. Editorii si regiile de publicitate
d. Clientii de publicitate
e. Difuzorii de presa
f. Tertii interesati

Dobândirea calității de membru a DPS se realizeaza prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) solicitantul detine calitatea de membru BRAT;
b) solicitantul depune o cerere de aderare la DPS sau la cel putin unul din Grupurile Departamentale, in formatul standard;
c) solicitantul se angajează să susțină financiar funcționarea Departamentului si a Grupurilor Departamentale la care adera;
d) solicitantul se angajează să participe la realizarea obiectivelor Departamentului si a Grupurilor Departamentale la care adera, în condițiile stabilite de prezentul regulament si regulamentele de organizare si functionare ale Grupurilor Departamentale aferente;
e) solicitantul îndeplineste toate condițiile prevăzute de Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT, prezentul Regulament si regulamentele de organizare si functionare ale Grupurilor Departamentale la care adera;
f) solicitantul nu desfasoara actiuni care contravin obiectivelor DPS sau Grupurilor Departamentale la care adera.

Aderarea la cel putin un Grup Departamental din cadrul DPS atrage implicit calitatea de membru al Departamentului Presa Scrisa. Aderarea la Departamentul Presa Scrisa nu atrage implicit calitatea de membru al unui Grup Departamental, daca nu exista cerere de aderare expresa la respectivul Grup.