Aderarea la Departamentul Internet

Conform Regulamentului de Organizare si Functionare dobândirea calității de membru a Departamentului se realizează prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a. Solicitantul trebuie să dețină calitatea de membru BRAT,
b. Solicitantul trebuie să depună o cerere de aderare la DI, în formatul standard care se găsește pe site-ul BRAT,
c. Solicitantul trebuie să achite taxa de aderare la DI, în condițiile stabilite de adunarea membrilor DI,
d. Solicitantul se angajează să participe la realizarea Sistemului de măsurare și a altor studii de marketing referitoare la publicitatea online, sau a altor servicii desfasurate în cadrul DI, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Departamentului Internet, prin semnarea contractelor aferente,
e. Solicitantul îndeplinește și celelalte condiții ori obligații prevăzute în Statutul BRAT și în prezentul Regulament,
f. Solicitantul susține financiar funcționarea Departamentului și își asumă obligațiile de respectare a regulamentului Departamentului Internet,
g. Solicitantul nu desfășoară acțiuni care contravin obiectivelor Departamentului.