Grup operational Departament Presa Scrisa


Componenta Grup Operational DPS

  Stefan Iordache
  Director General
  Publicis Media Groupe Bucharest
  Vicepresedinte Departament
 
06.marius_gheorghe.jpg (5 KB)
  Marius Gheorghe
  Media Director
  Media Investment Communication
 
 
  Alin Alecu
  Director General
  ARBOmedia
 
 
  Florin Ciucas
  Redactor Sef
  Bihor Media
 

Atribuţiile Grupului Operational al fiecaruia dintre Departamentele BRAT sunt urmatoarele:

 1. propune si supune aprobării Adunării Generale BRAT şi CD BRAT măsurile ce trebuie luate în situaţii care nu au fost reglementate prin prezentul regulament sau prin regulamentele Departamentului pe care il reprezinta;
 2. propune modificări ale regulamentului BRAT sau ale regulamentelor proprii fiecarui Departament;
 3. organizeaza licitatiile in vederea identificarii furnizorilor pentru contractele Departamentelor, cu respectarea prevederilor regulamentelor proprii fiecarui Departament;
 4. negociaza contractele Departamentelor cu prestatorii;
 5. supraveghează derularea contractelor Departamentelor;
 6. propune schimbarea prestatorilor şi organizarea unei noi licitaţii pentru această schimbare;
 7. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei Departamentului către Consiliul Director BRAT şi către adunarea membrilor BRAT;
 8. colaborează cu directorul de proiect al Departamentului si Directorul General BRAT la realizarea obiectului de activitate al Departamentului;
 9. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii Departamentului;
 10. colaboreaza cu directorul de proiect al Departamentului si Directorul General BRAT la elaborarea strategiei şi a modalităţilor de finanţare ale Departamentului;
 11. ia decizii, in timp util, in numele Operatorilor Asociati din cadrul unui Departament, in privinta unor aspecte privind prelucrarea de DCP de catre BRAT (in calitate de Persoana Imputernicita de Operator), astfel:

11.1 decide solutionarea cererilor sau plângerilor primite de către BRAT de la Persoanele Vizate sau de la terți, cu excepția cererilor la care BRAT poate formula in mod direct un răspuns, in baza legii;
11.2 evaluează orice încălcare a securității DCP in legatura cu studiile Departamentului/Grupului Departamental si stabileste măsurile de remediere și corecție ce urmeaza a fi puse in aplicare de BRAT. 
11.3 evaluează riscul privind incalcarea drepturilor și libertăților Persoanelor Vizate in baza respectarii GDPR si decide notificarea autoritatii de supraveghere competenta si/sau a Persoanelor Vizate;
11.4 decide orice alte masuri in situații excepționale si care impun masuri de urgenta.

Atribuţiile Vicepresedintelui BRAT al unui Departament sunt urmatoarele:

 1. preia partial atributiile Presedintelui BRAT, in chestiunile ce privesc strict activitatile Departamentului pe care il reprezinta, fara a-l inlocui pe Presedintele BRAT;
 2. in privinta prelucrarii de catre BRAT de DCP (in calitate de Persoana Imputernicita de Operator), are urmatoarele atributii specifice:

 2.1 notifica in scris, in timp util, autoritatea de supraveghere competenta, in situația in care Grupul Operational respectiv a decis notificarea;
 2.2 notifica prompt Persoanele Vizate, in situația in care Grupul Operational respectiv a decis notificarea;
 2.3 indeplineste rolul de punct de contact al Operatorilor Asociati ai unui Departament/Grup Departamental cu autoritatea de supraveghere competenta; 
 2.4 indeplineste rolul de punct de contact al Operatorilor Asociati ai unui Departament/Grup Departamental cu Persoanele Vizate;
 2.5 colaboreaza cu responsabilul cu protectia datelor din cadrul BRAT cu privire la indeplinirea obligatiilor specifice GDPR.