Consiliul Roman pentru Publicitate - RAC

www.rac.ro
Membru in BRAT: Membru onorific
Director General: Laura Frunzeti Telefon: 021-312.25.83
Adresa sediu social: Bucuresti, Str. Buzesti nr. 61, Bl. A6, Ap. 55, Sector 1 Fax: n/a
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Str. Buzesti nr. 61, Bl. A6, Ap. 55, Sector 1 E-mail general: