Parenting ADS SRL

www.parentingads.ro
Membru inDSM: Regie de publicitate |Membru inBRAT: Regie de publicitate
Director General: Madalina Putineanu Telefon: 0756-162.458
Adresa sediu social: Voluntari, Str. Galata nr 55 Bl. A, ap18 Ilfov Fax: -
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr5. sector1 Bucuresti E-mail general:
C.U.I.: RO 32728895
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Madalina Putineanu Director General 0756-162.458
DSM Madalina Putineanu Director General -