Regulament Tehnic MIPR


- Aprobat la data de 22 iunie 2011 -

Cuprins

Capitolul 1. Introducere

Art.1. Studiul de monitorizare a cheltuielilor in publicitate radio MIPR va fi desfasurat in cadrul Departamentului de monitorizare,  in cadrul BRAT.

Art.2. Obiectivul MIPR este de a furniza pietii de media si publicitate informatii corecte, consistente si verificate asupra campaniilor de publicitate desfasurate in cadrul emisiilor statiilor radio.

Capitolul 2. Definitii

In acest regulament, termenii folosiți vor avea următoarele semnificații:

Campanie publicitara - reprezinta o serie de mesaje publicitare care au o idée comuna, desfasurata in cadul unuia sau mai multe medii de comunicare, pentru o perioada de timp determinata.

Monitorizarea cheltuielilor in publicitate radio - proces care pune la dispozitia pietii informatii cu privire la campaniile publicitare desfasurate in cadrul emisiilor statiilor radio cum ar fi: numarul difuzarilor spoturilor radio, tipul spoturilor durata, timpii de difuzare si valoarea la ratecard a spoturilor radio, etc

Durata campaniei publicitare - durata de tip calculata intre prima si ultima difuzare a spotului/spoturilor unei campanii publicitare.

Marca - marca produsului / serviciului produsului care face obiectul promovarii

Model - variante a marcilor produsului / serviciului care face obiectul promovarii

Submodel - variante a modelelor produsului / serviciului care face obiectul promovarii

Produs / Serviciu - categorie utilizata pentru gruparea mai multor marci de produse si servicii cu utilitate si caracteristici comune.

Grup de produse/servicii - categorie utilizata pentru gruparea mai multor produse / servicii ce au caracterisitici si utilitate comuna.

Sector de activitate - categorie utilizata pentru clasificarea mai multor grupuri de produse / servicii ce au caracterisitici si utilitate comuna.

Publicitate standard / barter - promovarea de produse sau servicii contra unor plati sau alte bunuri / servicii agreate contractual.

Promovoare in cross (cross promotion) - oferirea de spatiu publicitar in unul sau mai multe produse media pentru promovarea altor produse media, detinute de companii diferite.

Autopromovare (self promotion) - promovarea produselor media prin intermediul altor produse media detinute de aceeasi companie.

Parteneriat Media - promovarea unuia sau mai multor evenimente prin intermediul unuia sau mai multor produse media in schimbul oferirii de spatiu publicitar in cadrul evenimentelor respective, sau alte bunuri sau servicii.

Spot de publicitate radio - Anunț sau reclamă in scop publicitar, de comunicare, difuzata la radio.

Difuzare spot de publicitate radio - rularea unui spot in cadrul emisiei unei statii radio.

BI (billboard in) - mesaj publicitar ce precede o emisiune radio

BO (billboardout) - mesaj publicitar plasat dupa finalul unei emisiuni.

Anunturi cu continut publicitar - spoturi publicitar derulate in cadrul emsiunilor radio si care nu se incadreaza intr-un format standard de publicitate definit prin timp, incadrare intre mesaje sonore specifice sau fara continut unic de la o difuzare la alta.

Interventii DJ - anunturi cu continut publicitar facute in direct de catre un DJ, in cadrul unei emisiuni in direct.

Concursuri - anunturi publicitare in scopul desfasurarii unui concurs, difuzate in cadrul emisiunilor radio.

Concursuri sponsorizate - concursuri prin care statia radio promoveaza/comunica si un client de publicitate/o marca diferit/a de detinatorul statiei radio/statia radio respectiva.

Spot standard - spotul radio care contine mesajul publicitar in forma completa.

Spot cut - versiunea prescurtata a unui spot standard.

Calup de spoturi publicitare - o insiruire de  2 sau mai multe spoturi publicitare, difuzate consecutiv, continuu, marcat de semnale sonore specific de inceput si sfarsit si care nu contine emisiune radio.

Solo Spot - un spot publicitar care face parte dintr-un capul ce contine un singur spot.

Rate-carduri - pretul de lista a difuzarii unui spot radio.

Grila de programe - contine lista zilnica emisiunilor si intervalele orare de incepere si finalizare a tuturor emisiunilor difuzate.

Capitolul 3. Tipuri de publicitate monitorizate

Art.1. In cadrul studiului vor fi monitorizare si raportate ca numar de difuzari, toate spoturile sublicitare incadrate in una din urmatoarele categorii:

-   spoturi de publicitate radio
-   concursuri
-   concursuri sponsorizate
-   interventii de DJ - concursuri
-   interventii de DJ - anunturi

Art.2. In cadrul studiului vor fi monitorizare si raportate ca numar de difuzari, toate spoturile publicitare incadrate in una din urmatoarele categorii de publicitate:

-   publicitate standard /barter
-   promovare in cross (cross promotion)
-   autopromovare (self promotion)
-   parteneriate media

Art.3. In cadrul studiului vor fi monitorizare si raportate ca numar de difuzari, toate spoturile publicitare incadrate in una din urmatoarele tipuri de publicitate, in functie de tipul de semnal sonor care precede difuzare spotului/calupului din care face parte spotul:

-   Publicitate nationala
-   Publicitate locala

Art.4. Pentru raportarea oricarui tip de publicitate se va folosi un pret de lista (rate-card), declarat de radio difuzor.

Capitolul 4. Formatele de raportare a publicitatii

Art.1. Formatele standard de raportare a publicitatii, in functie de  durata spoturilor pot fi urmatoarele:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 de secunde

Pentru concursuri si concursuri sponzorizate difuzate sub forma unor interventii de DJ, formatul de raportare va fi : concurs.

Un spot publicitar va fi incadrat in unul dintre aceste formate standard in situatia in care durata efectiva a spotului va avea o durata de plus/minus 2 secunde mai mare/mica fata de durata formatului standard.

Spoturile publictare ce nu se pot incadra intr-un format standard, vor fi monitorizate sub denumirea de ’format special’

Capitolul 5. Clasificare spoturilor publicitare

Art.1. Fiecare dintre spoturile publicitare vor fi clasificate utilizand urmatoarele categorii:

-   Sector de activitate
-   Grup de produse si servicii
-   Produse si servicii
-   Client de publicitate
-   Marca
-   Model
-   Submodel

Art.2. Clientii de publicitate vor fi clasificati in functie de obiectul de activitate si tipul companiei utilizand urmatoarele categorii:

1.   ONG si Asociatii (ex: Crucea Rosie)
2.   Administratie locala (primarii, consilii judetene, administratii financiare, judecatorii, directii regionale ale autoritatilor centrale, etc...)
3.   Societati comerciale de interes local (isi desfasoara activitatea pe o arie restransa, locala)
4.   Societati comerciale de interes regional si national
5.   Ministere / Adminstratie central (Ministere, Autoritiati, Guvern, etc..)
6.   Electoral / Politic (partide, organizatii de partid, etc...)
7.   Media (Editori de presa scrisa si online,  TV, Radio, etc)
8.   Institutii de invatamant     de stat si private (universitati, scoli speciale, etc...)
9.   Uniunea Europeana (proiecte UE, Directive UE, etc)
10.   Sindicate
11.   Ambasade si Consulate
12.   Regii si companii nationale (Posta, CFR, etc)
13.   Institutii culturale (teatre, muzee, etc...)
14.   Altele

Art.3. Campaniile de publicitate vor fi clasificate, in functie de mesajul comunicat, utilizand urmatoarele categorii:

1.   Lansare produs/serviciu nou (ex: lansarea unui iaurt cu mere verzi)
2.   Promotie de pret/volum (ex: 25% reducere la pretul unui litru de ulei)
3.   Imagine produs/serviciu/companie (ex: Vodafone – power to you; comunicarea sloganului, etc...)
4.   Prezentare caracteristici produs/serviciu (ex: masina este puternica si sigura)
5.   Teasing (ex: Lansarea Radio ZU)
6.   Social - Educationale
7.   Umanitare
8.   Concursuri
9.   Electoral / Politic
10.   Evenimente culturale / sportive
11.   Proiect fonduri europene
12.   Anunturi angajare
13.   Anunturi imobiliare
14.   Alte anunturi
15.   Alte tipuri de campanii

Capitolul 6. Incadrarea spoturilor cu difuzare in doua intervale orare  

Pentru difuzarile ce au timpul de inceput in cadrul unui interval orar si timpul de sfarsit in cadrul altui interval orar, ele se vor incadra din punct de vedere al contextului si al ratecardu-ului dupa cum urmeaza:
 
1.   contextul aferent intervalului orar de incepere a difuzarii,
2.   ratecardul aferent intervalului orar de incepere a difuzarii.

Capitolul 7. Obligatii ale radio difuzorilor

Art.1. Radio difuzorii au obligatia comnicarii o data pe an, catre BRAT, a urmatoarelor informatii:

1.   formatele standard ale spoturilor radio difuzate si preturile de lista acestora
2.   grila de programe a fiecarei statii radio inscrisa in monitorizare
3.   toate informațiile, documentele, considerate necesare pentru desfășurarea în bune condiții a studiului de monitorizare,
4.   inregistrarile audio ale emisiei statiei radio pentru intervalele orare solicitate de catre BRAT.

Radio difuzorii au obligatia sa anunte BRAT de modificarea oricarui element din cele de mai sus, in termen de 2 zile de la data modificarii.

Art.2. Radio difuzorii au obligatia marcarii cu semnale sonore specific, a tuturor calupurilor publicitare, anunturilor publicitare, concursurilor, interventiilor de DJ si altor anunturi publicitare.

Art.3. In cazul in care un moment publicita e orice natura nu este marcat prin semnale sonore specific, radio difuzorii au obligativitatea sa notifice BRAT cu privire la data si intervalul orar al difuzarii acestora, in maxm 24 de ore de la constatare, dar nu mai tarziu de 7 zile de la data constatarii.

Art.4. La solicitarea BRAT, statile radio au obligativitatea sa puna la dispozitia BRAT parti ale emisiei radio, inregistrata in timpul emisiei efective, in termen de 24 de ore de la solicitare.

Capitolul 8. Desfasurarea procesului de monitorizare

Art.1 MIP Radio se va desfasura in urmatoarle etape:
 
1.   Furnizorul va pune zilnic la dispozitia BRAT baza de date ce va contine monitorizarea spoturilor difuzate, cu urmatoarele informatii:


Tip de informatie
ID SPOT sistem Media Forest Romania master
ID SPOT sistem Media Forest Romania difuzare
Status
Marca
Model
Submodel
Client
Nume statie radio
Tip de publicitate
Format spot
Format spot 2
CO-BRANDING
Inceput spot
Sfarsit spot
Fisier audio aferent
Pozitionare in calupul de publicitate
Numarul calupului din zi
Tip spot
Descriere spot
Categorie campanie
Nume campanie
Tip de publicitate 2
Categorie client2.   Suplimentar fata de baza de date, furnizorul va pune la dispozitia BRAT fisierele audio aferente fiecarui spot publicitar difuzat in cadrul perioadei monitorizate. In situatia in care un spot publicitar a fost difuzxat de mai multe ori, o singura inregistrare va fi pusa la dispozitia BRAT.
 
Inregistrarile audio ale emisiei radio integrale, pentru fiecare statie radio monitorizata, pentru ziua anterioara.

3.   BRAT va verifica conform prezentei metodologii consistenta si completitudinea informatiilor primite de la furnizor, va adauga informatiile suplimentare si va importa datele in aplicatia de raportare.

4.    BRAT va publica periodic datele declarate de editor.

Capitolul 9. Publicarea rezultatelor

Art.1. BRAT va publica saptamanal, in ziua de miercuri, rezultatele monitorizarii emisiilor radio pentru saptamana anterioara de luni pana duminica.

Capitolul 10. Verificari efectuate de BRAT pentru a asigura calitatea datelor

Art.1. BRAT va face urmatoarele verificari pentru a asigura calitatea datelor de monitorizare:

1.   verificarea consistentei informatiilor ce defines campanile publicitare si uniformizarea acestora.
2.   verificarea fizica, periodica prin esantionare, a datelor monitorizate pentru un minim de 5 ore de emisie saptamanal. Cele 5 ore de emisie vor fi selectate aleator, pentru interval de timp si statii radio diferite, din saptamana respective.
3.   verificari ale consistentei timpilor de difuzare dupa cum urmeaza:

  -  inceput interval de difuzare < Sfarsit interval de difuzare
  -  total durata spoturi din calup = durata calup
  -  durata spot = format spot (+/- 2s)
  -  timpul de inceput al final al spotului < timpul de incepere a spotului urmator.

4.   incadrarea corecta a spoturilor publicitare dpdv al marcii/clientului/produs/etc.

Art.2. In cazul in care BRAT va descoperi neconcordante / erori de monitorizare pentru datele primite de la furnizor, BRAT va aplica prevederile din contractual cu Furnizorul.

Art.3. Periodic BRAT va informa membrii MIP Radio asupra respectarii prevederilor metodologice si contractuale de catre Furnizor.