Comisia Tehnica a Departamentului Presa ScrisaGrupul departamental pentru Auditul Tirajelor

Componenta curenta a Comisia Tehnica GDAT este urmatoarea:

   Larisa Mereuta, BV McCann Erickson

   Rodica Petrescu, Dentsu Bucuresti

   Marius Gheorghe, Media Investment Communication

   Ionut Parjolescu, ARBOmedia

   Razvan Govor, Nord Vest TV Advertising

   Alexandru Stan, Ringier Romania

   Ana Maria Ghetea, Mediamex Investment


Atributiile Comisiei tehnice GDAT sunt urmatoarele:

1. supraveghează derularea activitatii de verificare a cifrelor de difuzare
2. propune adunării membrilor Grupului Departamental modificări ale Regulamentului de Organizare si Functionare al GDAT;
3. propune adunării membrilor Grupului Departamental strategii de lucru şi condiţii tehnice generale pentru realizarea auditului tirajelor;
4. decide metodologia, standardele, definitiile şi conditiile pentru realizarea auditului tirajelor;
5. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii Grupului Departamental;
6. supune aprobării Adunării Generale GDAT măsurile ce trebuie luate în situaţii care nu au fost prevazute de prezentul Regulament;
7. prezintă Adunării membrilor Grupului Departamental şi Consiliului Director al BRAT informari asupra desfasurarii activităţilor in cadrul GDAT, a evolutiilor şi problemelor apărute în activitatea Grupului Departamental;
8. aproba si modifica Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare.
9. Analizeaza situatiile atipice intalnite in cadrul procesului de audit al tirajelor si dispune luarea masurilor care se impun

Comisia Tehnică a Grupului Departamental pentru Auditul Tirajelor este formata din:

a) 4 agenţii sau clienţi de publicitate, membri GDAT;
b) 4 editori sau regii, membri GDAT;
c) Directorul de proiect / Directorul GDAT/ Directorul General BRAT.


Grupul departamental pentru Studii de Audienta

Componenta curenta a Comisia Tehnica GDSA este urmatoarea:

   Larisa Mereuta, BV McCann Erickson

   Ruxandra Stefan, Initiative Media

   Daniela Munteanu, EssenceMediacom Romania

   George Musat, Publicis Groupe Media Bucharest

   Anca Bacaianu, United Media Services

   Gabriela Stan, Adevarul Holding

   Steluta Zanfir, Antena 3

   Mihaela Stanculescu, Ringier Romania


Atribuţiile Comisiei Tehnice GDSA:

1. supraveghează derularea contractului studiului de audienţă;
2. propune schimbarea prestatorului şi organizarea unei noi licitaţii pentru această schimbare;
3. propune modificări ale regulamentului;
4. propune adunării membrilor Grupului Departamental standarde, metodologii, strategii de lucru şi condiţii tehnice generale pentru realizarea studiului, conform Art 21, pct.1
5. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei Grupului Departamental către Consiliul Director BRAT şi către adunarea membrilor;
6. colaborează cu directorul de proiect SNA FOCUS la realizarea obiectului de activitate al Grupului Departamental;
7. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii Grupului Departamental;
8. supune aprobării adunării membrilor şi CD BRAT măsurile ce trebuie luate în situaţii care nu au fost reglementate prin prezentul regulament;
9. urmăreşte aplicarea regulamentului;
10. supraveghează îndeplinirea de către prestator a contractului;
11. elaborează şi supune aprobării adunării membrilor caietul de sarcini în baza căruia se efectuează licitaţia şi/sau studiul, precum şi modificări ale acestuia;
12. colaboreaza cu directorul de proiect SNA FOCUS la elaborarea strategiei şi a modalităţilor de finanţare a studiului;
13. prezintă Adunării membrilor şi Consiliului Director al BRAT rapoarte asupra activităţii şi problemelor apărute în activitatea Grupului Departamental;
14. pe baza propunerilor directorului de proiect SNA FOCUS, aprobă stabilirea şi modificarea detaliilor metodologice şi procedurale de realizare a SNA FOCUS, în vederea aplicării şi respectării prevederilor Art. 21 pct.1;
15. actualizeaza lista de publicaţii ce face obiectul SNA FOCUS;
16. stabilește masuri si modalități de punere in aplicare a AOA aferent studiilor realizate in cadrul DSA si a strategiilor stabilite de Adunarea Generala a membrilor DSA in vederea respectării GDPR in cadrul prelucrării de date cu caracter personal de către BRAT (ca Persoana Împuternicita de Operator).

Comisia Tehnică a Grupului Departamental pentru Studii de Audienţă este formata din:

a) 4 agenţii sau clienti de publicitate, membri activi ai GDSA;
b) 4 editori sau regii, membri activi ai GDSA;
c) Directorul de proiect / Directorii de proiecte