Comisia Tehnica a Departamentului OOH


Componenta curenta a Comisia Tehnica DI este urmatoarea:

   Elvira Munteanu, Universal Solution

   Liviu Voicu, Getica OOH

   Horațiu Gîrbea, Euromedia Group

   Silvia Coșerea, Fairway Media

   Marius Gheorghe, Media Investment Communication

   Daniela Munteanu, Essence Mediacom Romania

   Gheorghe Floricel, MMS Communications Romania

   Luiza Popa, Omnicom Media Group

   Anca Popescu, BV McCann Erickson


Atribuţiile membrilor Comisiei Tehnice sunt urmatoarele:

a) supraveghează derularea contractului incheiat in vederea prestarii serviciilor necesare realizarii studiilor,
b) propune adunării membrilor departamentului modificări ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Dep. OOH
c) propune adunării membrilor departamentului strategii de lucru și condiții tehnice generale pentru realizarea SAO si MIP OOH.
d) propune metodologia, standardele, definitiile și conditiile pentru realizarea SAO si MIP OOH si decide modul de implementare si detaliile procedurale ale acestora.
e) propune și susține soluții pentru îmbunătățirea activității departamentului;
f) supune aprobării adunării generale a  membrilor departamentului măsurile ce trebuie luate în situații care nu au fost prevazute de prezentul Regulament;
g) prezintă Adunării membrilor departamentului și Consiliului Director al BRAT informari asupra desfasurarii activităților in cadrul SAO si MIP OOH, a evolutiilor și problemelor apărute în activitatea departamentului;
h) stabilește masuri si modalități de punere in aplicare a AOA aferent studiilor realizate in cadrul Dep. OOH si a strategiilor stabilite de Adunarea Generala a membrilor Dep. OOH in vederea respectării GDPR in cadrul prelucrării de date cu caracter personal de către BRAT (ca Persoana Împuternicita de Operator

Comisia Tehnică a Departamentului este formata din reprezentati ai membrilor activi dupa cum urmeaza:

a) 4 reprezentanti ai agențiilor sau clienților de publicitate, membrii ai Dep OOH
b) 4 reprezentanti ai companiilor de oudoor si regiilor de publicitate
c) Directorul de departament sau Directorul General BRAT.