Comisia Tehnica a Departamentului Internet


Componenta curenta a Comisia Tehnica DI este urmatoarea:

   Valentin Stirbu / Alexandra Ghita, RCS & RDS

   Alexandru Manescu, Ringier Romania

   Dragos Stanca / Dragos Cerbu, Thinkdigital Internet & Advertising

   Corina Matei, Ad.ro Interactive

   Andrei Bereanda/Mihai Badea, PRO TV

   Stefan Horobet, AntenaTV Group

   Cristian Costache, Dentsu Bucuresti

   Cristian Ene, BV McCann Erickson

   Daniela Munteanu, EssenceMediacom Romania

   Alexandru Sonia, Publicis Groupe Media Bucharest


Atribuţiile comune tuturor membrilor Comisiei Tehnice:

1. supraveghează derularea contractului semnat de asociație pentru îndeplinirea SATI și îndeplinirea obiectivelor acestuia;
2. propune schimbarea furnizorului/furnizorilor și organizarea unei noi licitații pentru această schimbare;
3. propune modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare DI și ale Regulamentului Tehnic SATI ;
4. colaborează cu directorul de proiect internet al BRAT la realizarea obiectului de activitate al Departamentului;
5. propune și susține soluții pentru îmbunătățirea activității Departamentului;
6. supune aprobării adunării membrilor măsurile ce trebuie luate în situații care nu au fost reglementate prin prezentul regulament;
7. urmărește aplicarea regulamentului;
8. colaborează cu directorul de proiect internet al BRAT la elaborarea strategiei și a modalităților de finanțare a Sistemului;
9. inițiază și organizează licitația pentru contractarea serviciilor de realizare a Sistemului;
10. negociază costurile legate de realizarea Sistemului SATI, de obținerea și publicarea rezultatelor și modalitatea de acoperire a acestor costuri;
11. prezintă Adunării membrilor și Consiliului Director BRAT rapoarte asupra activității și problemelor apărute în activitatea Departamentului;

In cazul stabilirii următoarelor subiecte, in cadrul Comisiei Tehnice a DI au drept de vot doar membrii care au calitatea de editori sau regii:

1. propunerea de standarde, metodologii, strategii de lucru, metode de calcul şi condiţii tehnice generale pentru realizarea studiului, catre adunarea generala a membrilor DI;
2. elaborarea şi supunerea aprobării adunării membrilor a caietului de sarcini în baza căruia se efectuează licitaţia şi/sau Sistemul, precum şi a modificărilor acestuia;
3. aprobarea stabilirii şi modificarii detaliilor metodologice şi procedurale de realizare a Sistemului SATI, pe baza propunerilor directorului de proiect internet al BRAT;
4. stabilirea de masuri si modalități de punere in aplicare a AOA aferent studiilor sau serviciilor realizate in cadrul DI si a strategiilor stabilite de Adunarea Generala a membrilor DI in vederea respectării GDPR in cadrul prelucrării de date cu caracter personal de către BRAT (ca Persoana Împuternicita de Operator).

Agențiile si clienții de publicitate membri ai CT a DI pot exprima o opinie cu privire la deciziile menționate la art. 29.b), la solicitarea grupului editorilor si regiilor membri ai CT a DI sau din proprie inițiativa, opinie ce va fi justificata si sustinuta in cadrul Comisiei Tehnice a DI.

In situatia sus-menționata, daca opinia agențiilor si clienților de publicitate este diferita de decizia editorilor si regiilor, grupul editorilor si regiilor va relua votul asupra respectivului subiect. O noua opinie pentru același subiect poate fi solicitata de editori si regii sau poate fi oferita din proprie inițiativa de catre agențiile si clienții de publicitate. In cazul acesta, procedura se va relua. Indiferent de rezultatul celui de-al doilea vot, acesta va ramane valabil, iar noua opinie a agențiilor si clientilor de publicitate nu va mai genera un nou vot in cadrul grupului editorilor si regiilor.

Comisia Tehnică a Departamentului Internet este formată din reprezentanții membrilor activi DI, astfel:

a) 5 agenții sau clienți de publicitate, membri activi ai DI;
b) 5 editori sau regii de publicitate, membri activi ai DI;
c) Directorul de proiect/Directorul General BRAT