Audit Tiraje

Metdologia auditului de tiraje


1. Etapele procesului de audit
2. Termene de respectat
3. Standarde de raportare a cifrelor de difuzare
4. Tarifele de audit

5. Pachete de audit


1. Etapele procesului de audit
 

Auditul se desfasoara continuu pe perioade calendaristice de cate 12 luni, lunile aprilie - martie ale fiecarui an, si cuprinde urmatoarele etape:

a. Inscrierea publicatiilor pe lista de audit
b. Depunerea pachetului de audit la auditor
c. Efectuarea auditului
d. Eliberarea certificatului de audit de catre BRAT si semnarea acestuia de partile implicate

a. Inscrierea publicatiilor la audit.

Pentru inscrierea unei publicatii in vederea auditarii editorul trebuie sa fie membru al BRAT si al Departamentului de Audit al Tirajelor. Calitatea de membru al asociatiei si a departamentului se obtine prin depunerea cererii de aderare si achitarii cotizatiei pe anul in curs.
 
Pentru inscrierea unei publicatii in vederea auditarii editorul trebuie sa depuna la BRAT o cerere de audit in maxim 6 luni de la dobandirea calitatii de membru DAT.

b. Depunerea pachetului de audit 

Pachetul de audit poate fi descarcat de pe site-ul BRAT. BRAT ofera consultanta si asistenta pentru completarea pachetului de audit aferent fiecarui tip de publicatiei.
 
Pachetul de audit se completeaza de catre editor si se depune la auditor in format electronic insotit de o varianta tiparita semnata si stampilata de persoana autorizata din partea editorului.

c. Efectuarea auditului
Efectuarea auditului parcurge urmatoarele etape principale:
 
 • Dupa primirea pachetului de audit de catre auditor auditorul va elibera si va trimite catre editor factura aferenta serviciilor de audit.
 • Dupa achitarea contravalorii facturii pentru serviciile de audit, auditor va contacta editorul si va stabili de comun accord cu acesta data la care vor avea loc verificarile documentelor contabile la sediul editorului.
 • Auditorul efectueaza verificarile la sediul editorului si intocmeste raportul de audit pe care il trimite editorului si BRAT spre confirmare
 • Editorul confirma faptul ca datele din raportul de audit sunt corecte, autorizand prin aceasta cale ca BRAT sa tipareasca Certificatul de audit.

d. Eliberarea certificatului de audit de catre BRAT si semnarea acestuia de partile implicate
BRAT va tipari Certificatul de audit, in trei exemplare:
 
 • Cele trei exemplare se transmit editorului, pentru a fi semnate. Dupa semnare, editorul are obligatia de a transmite cele 3 exemplare semnate la Auditor.
 • Auditorului semneaza cele 3 exemplare ale Certificatului de Audit si le va trimite catre BRAT.
 • BRAT semneaza cele trei exemplare, pastreaza unul si transmite editorului si auditorului cate un exemplar, semnat si stampilat de cele trei parti, editor, auditor si BRAT
 

2. Termene de respectat
 
ETAPELE PROCESULUI DE AUDITARE TERMENELE DE REALIZARE INTARZIERI ADMISE

1. Inscrierea publicatiei la audit

Pana la 15 mai

-

* editorii care au aderat de curand la BRAT, trebuie sa depuna cererea de audit pentru publicatiile editate in maxim 6 luni de la data obtinerii calitatii de membru.
** pentru publicatiile auditate nu se vor mai depune cererile de audit

2. Depunerea pachetului de audit

Pana la 31 mai

30 de zile

3. Eliberarea facturii de catre auditori

14 zile dupa primirea pachetului de audit

-

4. Programarea auditului

In termen de 14 zile de la achitarea facturii pentru serviciile de audit

-

5. Desfasurarea propriu- zisa a audiutlui

1 mai - 31 octombrie

-

6. Primirea documentelor restante care nu au fost disponibile la data efectuarii verificarilor la sediu

30 zile

-

7. Eliberarea raportului de audit

7 zile lucratoare de la finalizarea verificarilor prin confirmarea de catre editor a cifrelor de audit

-

8. Acceptarea sau neacceptarea rapoartelor de audit precum si solutionarea eventualelor contestatii.

10 zile de la primirea raportului de audit

-

9. Semnarea de catre audit a certificatului de audit

3 zile lucratoare de la data primirii celor 3 exemplare semnate si stampilate de editor

-

 


inapoi la cuprins
3. Standarde de raportare a cifrelor de difuzare

Standardul de raportare a cifrelor de difuzare prespune utilizarea urmatorilor indicatori:
 1. Pentru publicatiile platite
 • Tiraj Brut
 • Abonamente
 • Vanzari cu bucata
 • Vanzari in bloc
 • Export
 • Abonamente gratis
 • Copii gratis la cerere
 • Copii promotionale
 • Barter
 • Retururi
 • Total difuzat
 
 1. Pentru publicatiile gratuite
 • Tiraj Brut
 • Copii difuzate controlat - abonamente    
 • Copii difuzate controlat - cu bucata    
 • Copii difuzate impreuna cu o publicatie platita
 • Copii difuzate catre puncte determinate de difuzare
 • Copii difuzate catre puncte nedeterminate  de difuzare    
 • Copii difuzate la evenimente    
 • Copii difuzate in bloc    
 • Copii pentru care editorul obtinut foloase in bani, bunuri sau servicii
 • Retururi
 • Total difuzat

Publicatiile care au o medie a tirajului brut ce nu depaseste 7.500 exemplare pe numar de aparitie pot opta pentru raportare simplificata a cifrelor de difuzare.

Spre deosebire de cifrele de difuzare raportate in prezent, standardul simplificat de raportare prespune rapoartarea urmatoarelor cifre de difuzare:
 1. Pentru publicatiile platite
 • Tiraj Brut
 • Total vanzari
 • Total copii difuzate gratis
 • Retururi
 • Total difuzat
 
 1. Pentru publicatiile gratuite
 • Tiraj Brut
 • Total copii gratuite
 • Copii pentru care editorul obtinut foloase in bani, bunuri sau servicii
 • Retururi
 • Total difuzat

Metodologia dupa care este realizat acest audit precum si documentele verificate in cadrul procesului de audit pentru publicatiile care opteaza pentru acest standard de raportare raman nemodificate si pot fi consultate in cadrul Regulamentului de Control al Cifrelor de Difuzare.

Pentru a putea beneficia de acest tip de audit este necesara completarea pachetului de audit aferent tipului corespunzator de publicatii, si care este marcat in acest sens. Pachetele de audit pot fi descarcate de pe aceasta pagina.inapoi la cuprins
4. Tarifele de audit
 

Tariful de audit pentru auditarea a 3 luni din anul 2019 pentru publicatiile ce doresc participarea in cadrul Campaniei de Informare derulata de Guvernul Romaniei in conformitate cu prevedere OUG 63/2020 este de 1000 RON plus TVA. Acest tarif este valabil pentru orice tip de publicatie, indifierent de periodicitate sau arie de difuzare.

Tarifele de bază pentru auditul fiecărei perioade de douăsprezece luni încheiate la 31 martie 2020 (aprilie 2019 – martie 2020) sunt următoarele:
 • pentru cotidian naţional: 4.320 RON
 • pentru cotidian regional sau local: 3.360 RON
 • pentru săptămânal naţional/regional/local: 3.000 RON
 • pentru periodice naţionale sau locale: 2.880 RON
 • pentru publicaţii gratuite: 1.800 RON
 • pentru supliment naţional/local: 648 RON

În cazul publicațiilor cu tiraj tipărit mediu pe ediție mai mic de 7.500 exemplare care optează pentru un standard de raportare al cifrelor de difuzare simplificat tarifele de audit vor fi reduse cu 40% fata de tariful standard, si vor include o zi de verificari la sediul editorului: 
 • pentru cotidian naţional: 2.592 RON
 • pentru cotidian regional sau local: 2.016 RON
 • pentru săptămânal naţional/regional/local: 1.800 RON
 • pentru periodice naţionale sau locale: 1.728 RON
 • pentru publicaţii gratuite:  1.080 RON
 • pentru supliment naţional/local: 389 RON

 

Pentru editiile locale ale cotidianelor nationale sau regionale, pentru suplimentele (gratuite sau platite) publicatiilor de baza, pentru editiile de duminica ale cotidianelor (nationale, regionale sau locale), precum si pentru editiile electronice ale publicatiilor tiparite tariful de audit va fi de 15% din tariful de audit al publicatiei de baza.

In tarifele de baza nu este inclusa Taxa pe Valoarea Adaugata care va fi calculata si adaugata la sumele facturate.

În cazul în care auditul se efectuează în același timp și în aceeași locație pentru toate titlurile din componența rețelei, se va acorda un „discount de rețea” la tariful de bază al fiecărui titlu individual, calculat astfel:
 
 • 1 – 10 titluri în rețea: 15% discount
 • 11 – 30 titluri în rețea: 20% discount
 • mai mult de 30 de titluri în rețea: 35% discount

Editorii care auditeaza mai multe publicatii de baza vor primi urmatoarele discounturi:
 • 1-3 publicatii - discount 0 %
 • 4-6 publicatii - discount 3 %
 • 7-9 publicatii - discount 5 %
 • 10-12 publicatii - discount 8 %
 • 13-15 publicatii - discount 10 %
 • 16 sau mai multe publicatii - discount 13 %

Pentru 30 sau mai multe publicatii discountul aplicabil tarifelor de audit va fi negociat individual.

Discounturile pentru editorii cu mai multe publicatii de baza vor fi aplicate la facturarea auditului curent, in functie de pachetele de audit depuse de fiecare editor in parte.

Retelele de publicatii, edițiile locale ale cotidianelor naționale sau regionale, edițiile de duminică ale cotidianelor și suplimentele (gratuite sau plătite) și edițiile electronice ale publicațiilor nu sunt considerate publicații de bază, prevederile prezentului articol neaplicându-li-se.

Pentru audituri realizate pentru 6 sau 9 luni din perioada standard de audit, se aplica un discount de 40% din tariful standard de audit. 

Cheltuieli de deplasare:
 
In cazul auditarii publicatiilor care nu au sediul in Bucuresti, cheltuielile de transport, cazare si diurna legate de deplasarea pentru efectuarea auditului vor fi suportate de catre editorul publicatiei auditate, pe baza documentarii corespunzatoare, dupa cum urmeaza:
 • Deplasare: avion clasa economic - pentru distante de peste 400 km si numai cu acordul editorului, tren clasa I sau chitanta carburanti in limita de 10 litri / 100 km, taxi in limita a 1 calatorie pe zi si maxim 20 RON pe calatorie;
 • Cazare: la unitati hoteliere de categoria trei stele (IA);
 • Diurna: echivalentul in lei a 35 RON pe zi pentru fiecare persoana din echipa de audit.

In cazul auditarii publicatiilor cu sediul in Bucuresti, PRESTATORUL va factura editorilor cheltuielile ocazionate de deplasarea cu taxiul la sediul acestora, in limita a 1 calatorie pe zi si maxim 40 RON pe calatorie.

Plata facturii pentru cheltuieli de deplasare se va efectua in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la data primirii facturii

În cazul editorilor ce nu au sediul în București, Cluj sau Timișoara, auditul oricăror publicații poate fi efectuat la sediul auditorului la solicitarea editorului. În această situație auditorul nu va mai factura către editor cheltuieli de deplasare aferente auditului. În cazul în care un editor deține mai multe publicații, auditul tuturor acestor publicații se va desfășura în același fel, la sediul editorului sau al auditorului, la alegerea editorului.

In cazul auditurilor realizate in afara oraselor Bucuresti, Cluj sau Timisoara si la solicitarea editorului, auditorul poate utiliza facilitatile de cazare puse la dispozitia sa de catre editor, daca acestea corespund standardelor agreate contractual. 

5. Pachete de audit

I. Pachet de audit pentru 3 luni din 2019 (descarca)

II. Publicatii cu tiraje tiparite peste 7500 exemplare tiparite pe numar de apartie


Pachet de audit publicatii gratuite
Pachet de audit publicatii platite
 
III. Publicatii cu tiraje tiparite sub 7500 exemplare tiparite pe numar de apartie

Pachet de audit publicatii gratuite
Pachet de audit publicatii platite