Afilieri internationale

BRAT este membru afiliat al organismelor internationale ale industriei de media si publicitate in vederea alinierii standardelor si metodologiilor utilizate in cadrul studiilor sale la normele internationale in domeniu.

 

    www.ifabc.org

IFABC Federația Internațională a Birourilor de Audit și Certificare

IFABC este organizația non-profit a Birourilor de Audit din întreaga lume, cu 28 de birouri în peste 36 de țări la nivel internațional. Membrii IFABC respectă principiile și standardele Federației privind realizarea corectă și transparentă a auditurilor. Obiectivul IFABC este de a colabora activ și sprijini constructiv activitatea organizațiilor membre. Federația încurajează și facilitează schimbul de experiență și bune practici între membrii săi, depunând eforturi susținute pentru menținerea standardelor de raportare și a principiilor pe care se bazează.     
www.emro.org

EMRO  Asociația Europeană a Organizațiilor pentru Cercetare Media


EMRO este o asociație europeană ce reunește organisme (asociatii, organizatii de profil, etc) din mai multe țări europene implicate în cercetarea pieței de media, având ca principal obiectiv schimbul de experienţă în domeniul măsurării performanţelor produselor media.

Principala activitate o reprezintă organizarea conferinței anuale la care participă toți membrii organizației cu scopul de a-și împărtăși experiențele profesionale privind măsurarea audiențelor pentru diferite produse media.

 

www.i-jic.org

I-JIC - Asociația Internațională a Organizațiilor Tripartite ale Industriei de Media și Publicitate


I-JIC este asociația internațională a organizațiilor tripartite ale industriei de media și publicitate implicate în măsurarea și cercetarea audienței media sau în auditarea măsurării audienței mass-media.

Obiectivul său este de a susține organizațiile profesionale ale industriei de media și publicitate, de a asigura un cadru comun de prezentare și dezbatere a realizărilor din domeniul cercetării pentru piața de media, de a asigura transparența și promova cele mai bune practici în măsurarea și auditarea performanțelor diferitelor produse media.


 


www.newsmediaeurope.eu

NEWS MEDIA EUROPE este o organizație non-profit ce reprezintă interesele mass-media, în relația cu instituțiile Uniunii Europene, și nu numai.


Înființată în 2016, asociația reprezintă vocea unitară a editorilor europeni ce însumează o valoare de piață de peste 12 miliarde de euro și peste 2.400 titluri. News Media Europe include membri din Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Ungaria, Olanda, Norvegia, Irlanda, Spania, Suedia și Marea Britanie.
 
Obiectivul News Media Europe este de a susține și încuraja libertatea de exprimare a mass-media, sens în care inițiază colaborări cu toate organizațiile europene ce împărtășesc principii precum: protejarea libertății presei, promovarea viitorului digital al industriei de media și asigurarea protecției conținutului media, în mod corespunzător.