Radulescu Consulting

www.divahair.ro
Membru in BRAT: Editor web | Membru in DI: Editor web
Director General: Iulian Munteanu Telefon: 021-411.21.71
Adresa sediu social: Bucuresti, Str. Cpt. Girbea Ion nr. 2, Bl. P2B, Ap. 26, Et. 6, Sector 5 Fax: 021-411.21.71
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Str. Elefterie nr. 26, Sector 5 E-mail general:
C.U.I.: RO 17391957
Produse media online
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Iulian Munteanu Director General 021-411.21.71
BRAT Iulian Munteanu Director General 021-411.21.71