Aderare

Conform Regulamentului de Organizare si Functionare dobândirea calității de membru a Departamentului se realizează prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) solicitantul trebuie să dețină calitatea de membru BRAT,
b) solicitantul trebuie să depună o cerere de aderare la Departamentul Social Media, în formatul standard care se găsește pe site-ul BRAT,
c) îndeplinesc toate condițiile prevăzute de Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT și de prezentul Regulament.
b) respecta deciziile AG BRAT si CD BRAT, in conditiile prezentului regulament,
c) se angajează să susțină financiar funcționarea departamentului;
d) se angajează să participe la studiile realizate in cadrul departamentului in conditiile stabilite de prezentul regulament, regulamentul tehnic si oricare alta prevedere stabilita de forurile competente.