Regulamente


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL DEPARTAMENTULUI DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Adoptat la data de 25.02.2021 in ședința Adunării Generale a Departamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal