Definitii

Definiții și indicatori necesari în interpretarea rezultatelor:

1. Definiții:
 
 • Universul studiului: universul studiului este reprezentat de utilizatorii de internet din Romania, cu vârsta între 16-50 de ani împliniți.
 • Volumul universului: 8,5 mil. persoane conform studiului SNA FOCUS.
 • Eșantionul studiului: este format din respondenți aleși aleatoriu dintr-un panel de respondenți online în cadrul unor cote încrucișate în funcție de: gen, grupe de vârstă, mediu de rezidență și zona geografică.
 • Volumul eșantionului: 3,918 respondenți, utilizatori de internet, 16-50 ani.
 • Grupul țintă: este reprezentat de utilizatorii de internet, cu vârsta cuprinsă între 16-50 de ani, care au auzit sau au ascultat podcast-uri (fie în variantă audio, fie în format video podcast).
 • Extrapolarea în univers: se realizează prin calcularea numărului de persoane din univers ce corespunde unei dimensiuni a eșantionului.
Exemplu de extrapolare: din totalul de 3,918 respondenți, 1,481 (38%) au declarat că au ascultat vreodată cel puțin un podcast. Extrapolând în univers, din totalul de 8,5 mil de utilizatori de internet,16-50 de ani, 38% - adică 3,2 mil. persoane au ascultat vreodată cel puțin un podcast.
 • Ponderarea: datele au fost ponderate, utilizând ca referință datele SNA FOCUS, în funcție de următorii factori: gen, vârstă, educație, mediu de rezidentă. 
 • Podcast: material audio online cu conținut unitar, ce poate fi ascultat și descărcat de pe website-uri sau aplicații specializate, ce este de obicei difuzat în episoade.
 • Video podcast: înregistrarea video a unui podcast.
 • Notorietatea podcast-urilor: este data de numărul de respondenți care au declarat că au auzit sau au ascultat vreodată cel puțin un podcast sau un video podcast.
 • Ascultător de podcast: persoane care au declarat că au ascultat vreodată cel puțin un podcast definit ca materiale audio online cu conținut unitar, ce pot fi ascultate și descărcate de pe website-uri sau aplicații specializate și sunt de obicei difuzate în episoade.
 • Ascultător de video podcast: persoane care au declarat că au ascultat vreodată cel puțin un video podcast definit ca înregistrarea video a unui podcast.
 • Ascultător de podcast indiferent de format (audio sau video): persoane care au declarat că au ascultat vreodată cel puțin un podcast sau un video podcast.
 • Segmente/ grupuri de ascultători de podcast: Reprezintă grupuri omogene de respondenți, din cadrul ascultătorilor de podcast-uri indiferent de format (audio sau video), realizate pe baza unor comportamente de ascultare similare în funcție de următoarele criterii: vechimea ascultătorilor, frecvența de ascultare și volumul consumat atât dpdv. al numărului de podcast-uri ascultate lunar, cât și al orelor alocate ascultării acestora. Astfel, se disting 3 segmente de ascultători de podcast-uri:
  • „începători” –în general, ascultă de mai puțin de 1 an, mai degrabă cu o frecvență redusă, un număr mic de podcast-uri și au un timp de ascultare scăzut, de 2,4 ore în medie pe lună. (33% din numărul total al ascultătorilor de  podcast-uri)
  • „cunoscători” - în general, ascultă fie de puțin timp, dar cu o frecvență ridicată, fie de o perioadă medie de timp (1-2 ani) și cu o frecvență moderată de ascultare, un număr moderat de podcast-uri lunar, în medie 8 ore pe lună. (36% din numărul total al ascultătorilor)
  • „avansați” – în general, ascultă de mai mult de 2 ani, au mai degrabă o frecvență crescută de ascultare, un număr mare de podcast-uri ascultate lunar și un timp de ascultare ridicat, de 16 ore în medie pe lună. (30% din numărul total al ascultătorilor de podcast-uri).
 
2. Indicatori raportați:
 
 • Eșantion: Reprezintă numărul ponderat de respondenți care au răspuns la respectiva întrebare.
În exemplu de mai jos, sunt 1,682 de persoane (vezi grupul Total) care au răspuns la întrebarea privind frecvența de ascultare a podcast-urilor fie ca materiale audio, fie în format video podcast (vezi definiția completă a ascultătorilor de mai sus). Dintre ei, 1,481 au declarat ca au ascultat podcast-uri vreodată (indiferent cu ce frecvență), 201 au declarat ca nu au ascultat podcast-uri niciodată, dar au auzit de ele. Întrebarea a fost adresata tuturor celor ce au auzit de podcast-uri (vezi definiția notorietății noțiunii de podcast de mai sus).
 
 • % Structură întrebare: Reprezintă % din numărul total de persoane care au răspuns la întrebare.
În exemplul de mai jos, din totalul celor 1,682 de respondenți care au răspuns la întrebare, 1,481 – adică 88,1% au declarat ca au ascultat podacst-uri vreodată, și 201 – adică 11,9% au declarat ca nu au ascultat podcast-uri niciodată, dar au auzit de ele.
 
 • Bază raportare categorie: Reprezintă numărul ponderat de respondenți care fac parte din categoria pentru care sunt raportate rezultatele.
În exemplul de mai jos, categoria analizată din cadrul căreia face parte tabelul este universul studiului, adică toate persoanele din eșantion cu vârsta 16-50 ani, utilizatori de internet, în total 3,918 respondenți. Dintre aceștia, 2,280 au domiciliul în mediul urban și 1,638 în mediul rural.
 
 • % Categorie: Reprezintă distribuția fiecărei grupe de respondenți, raportată la numărul total de persoane, care fac parte din categoria analizată, exprimat în procente.
În exemplul de mai jos,  din totalul celor 3,918 de respondenți care aparțin universului analizat, 1,481 – adică 37,8% din numărul total al respondenților din univers – au declarat că au ascultat podacst-uri vreodată și 201 – adică 5,1% – au  declarat că nu au ascultat podcast-uri niciodată, dar au auzit de ele. 
Diferența de 2,236 de respondenți dintre numărul total al celor care au răspuns la întrebare și numărul total al persoanelor din eșantionul studiului și care aparțin universului o reprezintă respondenții care nu au auzit de podcast-uri și din acest motiv nu au mai fost întrebați dacă ascultă. Cu alte cuvinte, 57% (2,236 raportat la 3,918) dintre respondenți nu au auzit niciodată de podcast-uri.
 
 • Total: Reprezintă numărul total de respondenți din eșantion raportați la nivel național. Toți indicatorii aparținând acestui grup sunt raportați la nivel național și au fost explicați mai sus.
 • Urban: Reprezintă grupul de respondenți din numărul total care au domiciliul în mediul urban. Toți indicatorii aparținând acestui grup sunt raportați la nivelul mediului urban.
 • Rural: Reprezintă grupul de respondenți din numărul total care au domiciliul în mediul rural. Toți indicatorii aparținând acestui grup sunt raportați la nivelul mediului rural.
 • Index: Este un indicator ce compară structurile aferente a doua sau mai multe grupuri analizate comparativ cu structura populației totale din baza de raportare. Un index de 100 înseamnă că structura grupului(ilor) analizat(e) este identică cu structura populației. Cu cât indexul este mai mare de 100 (recomandat 110) cu atât structura grupului este mai accentuată pentru caracteristica studiată, comparativ cu structura populației.
Cu cât indexul este mai mic de 100 (recomandat 90) cu atât structura grupului este mai puțin definită  de caracteristica studiată, comparativ cu structura populației.
În exemplul de mai jos, se observă un Index de 117 al respondenților din mediul urban aparținând grupului ascultătorilor de podcast-uri. Aceasta înseamnă că raportând-ne la structura universului, unde 37,8% sunt ascultători de podcast, în urban unde % ascultătorilor este de 44%, avem de fapt cu aprox. 17% mai mulți ascultători în urban decât structura mediului urban în univers, iar în rural cu aprox. 14% mai puțini. Cu alte cuvinte, ponderea ascultătorilor din mediul urban este mai accentuată comparativ cu ponderea ascultătorilor din mediul rural, atunci când ne raportăm la universul studiului

Exemplu de date raportate în categoria: “Univers” (utilizatori de internet, 16-50 ani)
Ascultare podcast-uri (în format audio sau video podcast):
  Total Urban Rural
baza raportare categorie:     3,918     2,280       1,638  
  Eșantion % (struct. întrebare) % Categorie Eșantion % (struct. întrebare) % Categorie Index Eșantion % (struct. întrebare) % Categorie Index
Au ascultat 1,481 88.10% 37.80% 1,010 87.90% 44.30% 117 471 88.40% 28.80% 76
NU au ascultat, dar au auzit 201 11.90% 5.10% 139 12.10% 6.10% 119 62 11.60% 3.80% 74
Total 1,682 100% 42.90% 1,149 100% 50.40%   533 100% 32.50%  

3.Tabele de rezultate – nivele/ grupuri de raportare:
Categorii de respondenți cu rezultate raportate Definiții Întrebarea utilizata ca filtru baza raportare respondenți  
      total urban rural
Univers Rezultatele sunt colectate și raportate la întregul univers: utilizatori de internet, cu vârste între 16-50 ani. Toți respondenții studiului, niciun filtru. 3,918 2,280 1,638
Notorietate Rezultatele sunt raportate la grupul țintă: utilizatori de internet, cu vârste între 16-50 ani, care au auzit sau ascultat podcast-uri - indiferent de formă (audio sau video). Acest grup s-a format prin filtrarea respondenților prin răspunsurile de la întrebarea Q2.
 
 
Respondenții care la Q2 (Ce forme de media online cunoașteți, chiar dacă nu le-ați utilizat până acum?) au selectat variantele de răspuns:
-        3 - Podcast-uri - Materiale audio online cu conținut unitar, ce pot fi ascultate și descărcate de pe website-uri sau aplicații, ce sunt de obicei difuzate în episoade) sau
-        9 - Video podcast-uri - Înregistrarea video a unui podcast.
1,682
 
 
1,149
 
 
533
 
 
 
 
Ascultători Rezultatele sunt raportate la grupul de ascultători de podcast-uri: utilizatori de internet, cu vârste între 16-50 ani, care au ascultat podcast-uri - indiferent de formă (audio sau video). Acest grup s-a format prin filtrarea respondenților prin răspunsurile la întrebarea Q3.
 
 
Respondenții care la întrebarea Q3 (Cât de des utilizați, de obicei, următoarele forme de media online?) au selectat o frecvență diferită de „deloc" pentru variantele de răspuns:
-        3 - Podcast-uri - Materiale audio online cu conținut unitar, ce pot fi ascultate și descărcate de pe website-uri sau aplicații, ce sunt de obicei difuzate în episoade) sau
-        9 - Video podcast-uri - Înregistrarea video a unui podcast.
1,481
 
 
1,010
 
 
471
 
 
 
 
Neascultători
 
Rezultatele sunt raportate la grupul de neascultători de podcast-uri: utilizatori de internet, cu vârste intre 16-50 ani, care au auzit de podcast-uri dar nu au ascultat niciodată - indiferent de forma de podcast (audio sau video). Acest grup s-a format prin filtrarea respondenților prin răspunsurile la întrebarea Q3.
 
 
Respondenții care la întrebarea Q3( Cât de des utilizați, de obicei, următoarele forme de media online?) care au selectat "deloc" pentru variantele de răspuns:
-        3 - Podcast-uri - Materiale audio online cu conținut unitar, ce pot fi ascultate și descărcate de pe website-uri sau aplicații, ce sunt de obicei difuzate în episoade) și
-        9 - Video podcast-uri - Înregistrarea video a unui podcast.
201 
 
139 
 
62
 

4. Observații importante în interpretarea rezultatelor:
 
 • Numărul de cazuri raportat este cel ponderat. Volumul total, cei 3,918, rămâne neschimbat prin ponderare, dar celelalte volume sunt modificate. Astfel, cele 2,000 de interviuri realizate pentru persoanele ce au auzit de podcast-uri, apar raportate ca fiind  1,682 (adică cele 2,000 cazuri după ce au fost aplicate ponderile).
 • În cazul întrebărilor cu răspuns multiplu, structura per întrebare este relevantă, dar suma variantelor de răspuns depășește 100%, deoarece un respondent a putut selecta mai multe răspunsuri.