Urban Myths SRL

www.talentivity.ro
Membru inDSM: Regie de publicitate |Membru inBRAT: Regie de publicitate
Director General: Maria Manole Telefon: -
Adresa sediu social: Bucuresti, Str. Frederich Chopin nr. 7, Sc. C, Demisol, Ap. 38, Sector 2 Fax: -
Adresa puncte de lucru: - E-mail general:
C.U.I.: RO 30392828
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Maria Manole Director General -
BRAT Maria Manole Director General -