Global Records SRL

www.globaltalentunited.com
Membru inDSM: Regie de publicitate |Membru inBRAT: Regie de publicitate
Director General: Olga Juverdeanu Telefon: -
Adresa sediu social: Sat Schitu, Comuna Costinesti, Strada Catedrala Tineretului Nr. 3, Camera 1, Judetul Constanta Fax: -
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Putul lui Zanfir Nr. 32-34, Ap. 4, Sector 1 E-mail general: -
C.U.I.: RO 26382443
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Claudiu Gabriel Ilioiu Sales Manager -
DSM Claudiu Gabriel Ilioiu Sales Manager -