All Media Company SRL

Membru inDPD: Editor web |Membru inBRAT: Editor web |Membru inDI: Editor web
Administrator: Doina-Stefania Ursica Telefon: 021-222.69.72
Adresa sediu social: Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 191, Et. 2, Ap. 7, Cam. 2, Sector 5 Fax: 021-222.60.82
Adresa puncte de lucru: - E-mail general:
C.U.I.: RO 14341415
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Doina-Stefania Ursica Administrator 021-222.69.72
DI Iulian Gheorghiu - 021-222.69.72
DPD Iulian Gheorghiu - 021-222.69.72