Desprecopii.com Shop SRL

www.desprecopii.com
Membru inDPD: Editor web |Membru inBRAT: Editor web |Membru inDI: Editor web
Director General: Florin Popescu Telefon: 0732-502.468
Adresa sediu social: Bucuresti, Str. Pache Protopopescu nr. 133, Sector 2 Fax: n/a
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Str. Pache Protopopescu nr. 133, Sector 2 E-mail general:
C.U.I.: RO 17030987
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Florin Popescu Director General 0732-502.468
DI Florin Popescu Director General 0732-502.468
DPD Florin Popescu Director General 0732-502.468