Desprecopii.com Shop

www.desprecopii.com
Membru in BRAT: Editor web | Membru in DI: Editor web
Director General: Florin Popescu Telefon: 021-252.78.07
Adresa sediu social: Bucuresti, Str. Pache Protopopescu nr. 133, Sector 2 Fax: n/a
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Str. Pache Protopopescu nr. 133, Sector 2 E-mail general:
C.U.I.: RO 17030987
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Florin Popescu Director General 021-252.78.07
DI Florin Popescu Director General 021-252.78.07