ARBOmedia SRL

www.arbomedia.ro
Membru inDSM: Regie de publicitate |Membru inDPD: Regie de publicitate |Membru inRADIO: Regie de publicitate |Membru inBRAT: Regie de publicitate |Membru inDI: Regie de publicitate |Membru inDAT: Regie de publicitate
Director General: Alin Alecu Telefon: 0372-111.777
Adresa sediu social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, Intrarea 3, Etaj 3, Sector 6 Fax: 0372-111.711
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, Intrarea 3, Etaj 3, Sector 6 E-mail general:
C.U.I.: RO 34640241
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Alin Alecu Director General 0372-111.777
DAT Ionut Parjolescu Marketing & Research Manager 0372-111.777
DI Ionut Parjolescu Marketing & Research Manager 0372-111.777
DPD Ionut Parjolescu Marketing & Research Manager 0372-111.777
DSM Alin Alecu Director General -
RADIO Ionut Parjolescu Marketing & Research Manager 0372-111.777