Regulament tehnic MIP OOH
 
- Aprobat la data de 24.06.2021
 -

Cuprins

Capitolul 1. Introducere

Art.1 Studiul de monitorizare a investitiilor in publicitate pentru outdoor va fi desfasurat in cadrul Departamentului de Monitorizare al BRAT.

Art.2 Obiectivul studiului de monitorizare a publicitatii outdoor este de a furniza pietii de media si publicitate informatii corecte, consistente si verificate asupra campaniilor de publicitate desfasurate in locatiile special amenajate pentru publicitate exterioara.

Capitolul 2. Definitii

In acest regulament, termenii folosiți vor avea urmatoarele semnificații:

Monitorizarea investitiilor in publicitate pentru outdoor - proces complex care pune la dispozitia pietii informatii cu privire la campaniile publicitare derulate in outdoor cum ar fi: numarul fetelor, tipul suportului publicitar, durata campaniilor publicitare, volumele (la ratecard) investitiilor in publicitate din ooh, etc...

Campanie publicitara - reprezinta o serie de mesaje publicitare care au o idée comuna, desfasurata in cadul unuia sau mai multe medii de comunicare, pentru o perioada de timp determinate.

Data de start a campaniei - data la care a fost decorata prima fata suport din campania respectiva. 
 
Data de stop a campaniei - data la care a fost neutralizata ultima fata suport din campania respectiva.
 
Durata comandata a campaniei - este durata de timp calculata intre data start si data stop

Data decorare fata suport - data la care este afisat creativul unei campanii public pe o fata suport.

Data neutralizare fata suport - data la care creativul unei campanii nu mai este afisat pe o fata suport specifica.

Durata afisare mesaj publicitar - este durata de timp calculata intre data de decorare si data de neutralizare a fetei suport.

Marca - marca produsului / serviciului produsului care face obiectul promovarii.

Model - variante a marcilor produsului / serviciului care face obiectul promovarii

Submodel - variante a modelelor produsului / serviciului care face obiectul promovarii.

Client de publicitate - persoana juridica care detine marca ce face obiectul promovarii

Produs/Serviciu - categorie utilizata pentru gruparea mai multor marci de produse si servicii cu utilitate si caracteristici comune.

Grup de produse/servicii - categorie utilizata pentru gruparea mai multor produse / servicii ce au caracterisitici si utilitate comuna.

Sector de activitate - categorie utilizata pentru clasificarea mai multor grupuri de produse / servicii ce au caracterisitici si utilitate comuna.

Contractor - este persoana fizica sau juridica care initiaza (comanda) campania publicitara. Aceasta poate fi client direct, agentie de publicitate, regie de publicitate.

Publicitate standard - promovarea de produse sau servicii contra unor plati agreate contractual.

Barter - promovarea de produse sau servicii contra altor produse sau servicii agreate contractual.

Parteneriate media - promovarea unuia sau  mai multor evenimente in schimbul oferirii de spatiu publicitar in cadrul evenimentelor respective, sau alte bunuri sau servicii.

Sponsorizari - oferirea de spatiu publicitar pentru promovarea de evenimente sau activitati lucrative fara scop commercial, fara a primi in schimb contravaloarea acestuia in bani sau alte produse sau servicii.

Creativ (layout) - in conditiile prezentului regulament prin creativ se intelege imaginea/ mesajul publicitar creat in vederea promovarii produselor/serviciilor campaniei publicitare.

Suport publicitar - reprezinta o constructie/ spatiu special amenajat ce permite afisarea unui creativ.

Fata suport - suportul pe care este afisat mesaj publicitar unic (un creativ). Un suport de publicitate OOH poate avea 2 sau mai multe fete, in cazul in care tehnic permite afisarea a doua sau mai multe creative diferite simultan.

Companie de outdoor - persoana juridica romana sau straina care are ca activitate detinerea, realizarea, inchierea sau administrarea suporturilor publicitare stradale.

Regie de publicitate outdoor - Persoana juridica romana sau straina care are ca obiect principal de activitate vanzarea catre terti de spatiu publicitar exclusiv in diferite suporturi publicitare stradale dintre care cel putin unul nu se afla in proprietatea sa.

Capitolul 3. Tipuri de publicitate monitorizate

Art.1 In cadrul studiului vor fi monitorizare si raportate urmatoarele categorii de publicitate:

- publicitate standard
- barter
- parteneriate
- sponsorizari

Art.2 Toate tipurile de publicitate incluse in studiu vor fi monitorizare si raportate la numar de fete suport ocupate de campanii publicitare OOH, si volumele ratecard ale investitiilor in publicitate. In cazul publicitatii prin LCD/LED screens, aceasta se va raporta la numar de spoturi difuzate.

Art.3 Pentru raportarea oricarui tip de publicitate se va folosi un pret de lista (rate-card), declarat de compania de outdoor.

Art.4 Pretul de lista (rate-cardul) va fi calculat pentru fiecare locatie in parte pentru fiecare saptamana in care mesajul publicitar este afisat per fata suport.

Art.5 Ratecardul pentru suporturile digitale comunicat de catre companiile OOH pentru a fi importat si utilizat in cadrul aplicatiei de raportare va fi calculat pentru difuzarea fiecarui spot pe fiecare suport digital si va contine:

- valoare EUR aferenta unei difuzari a unui spot
- periodicitatea de difuzare (intervalul de succesiune a spoturilor exprimat in secunde)
- durata spotului (exprimat in secunde).


Art.6 Ratecardul pentru suporturile mobile comunicat de catre companiile OOH pentru a fi importat si utilizat in cadrul aplicatiei de raportare va fi calculat pentru fiecare traseu utilizat in parte si va cotine doua valori:

- o valoare cu ratecardul saptamanal al fiecarui traseu si care nu contine activitatea de decorare/neutralizare
- o valoare ratecard aferenta unei actiuni de decorare/neutralizare pentru respectivul suport mobil

Capitolul 4. Formatele de raportare a publicitatii

Art.1 Formatele standard ale suporturilor publicitare, ce vor fi monitorizate, sunt:

1. Backlit - panou publicitar de diferite dimensiuni cu una sau doua fete de expunere si iluminare din interior, pentru care suprafata de expunere este de minim 2 m2, si care se decoreaza exclusiv cu material vinil.
2. Backlit derulabil (rolling master) - suport de tip backlit care poate derula – 5-7 fete
3. Banner - suport publicitar realizat din material flexibil ce se expune prin fixare/ agatare pe suporti independenti.
4. Billboard - panou publicitar amplasat pe peretii constructiilor sau pe stalpi proprii cu posibilitate de iluminarea exterioara.
5. Bus shelter - reprezinta statiile mijloacelor de transport in comun utilizate in totalitate sau partial pentru afisarea mesajelor publicitare. Exclude eventuale city-light-uri din locatie.
6. Caseta directionale - suport publicitar realizat din material dur de forma paralelipipedica, iluminat din interior, ce se expune pe suport independent.
7. Panouri directionale - suport publicitar realizat din material dur de forma paralelipipedica, neiluminat, ce se expune pe suport independent.
8. Steaguri directionale - suport publicitar realizat din material vinil de forma unui steag, ce se expune pe suport independent.
9. City light - panou publicitar de diferite dimensiuni cu una sau doua fete de expunere si iluminare din interior, si care se decoreaza exclusiv cu hartie sau film
10. City light -  bus shelter: panou publicitar de diferite dimensiuni cu una sau doua fete de expunere si iluminare din interior, si care se decoreaza exclusiv cu hartie sau film, pozitionat intr-o statie a unui mijloc de transport in comun.
11. City light derulabil - suport de tip city light care poate derula 3 fete.
12. Easy - Change - suport publicitar realizat din material flexibil ce se afiseaza de regula peste suprafete nevitrate (ce nu contin ferestre, vitrine, etc)   
13. Mesh - suport publicitar realizat din material special perforat ce poate fi utlizat pe diverse constructii existente (cladiri, stadioane, etc..)
14. Rooftop -  suport publicitar amenajat pe acoperisurile cladirilor utilizate pentru afisarea mesajelor publicitare.
15. Pillar - suport publicitar de tip mobilier stradal  in forma de cilindru sau prisma care se decoreaza cu hartie.
16. Tranzit - reprezinta spatiul exterior al unui vechicul ce poate fi decorat cu un mesaj publicitar.
17. Unipol - suporturi publicitare de mari dimensiuni, de minim 24 m2, amplasate cu precadere pe drumuri nationale, europene sau autostrazi.
18. Sticker - suport publicitar realizat pe materiale speciale, autocolante, ce pot fi lipite pe diverse suprafete.
19. Prisma - suport publicitar cu 3 fete suport montat pe un cadru.
20. Cub - suport publicitar cu 4 fete suport montat pe un cadru.
21. Suport Digital OOH – afisaje electronice amplasate in exterior utilizate si pentru afisarea mesajelor publicitare. 
22. Suport OOH mobil - un suport publicitar utilizat pentru afisarea electronica sau statica a mesajelor publicitare ce poate fi deplasat cu ajutorul unui vehicul si care se deplaseaza pe un traseu identificabil.
23. Trivision - panou de tip billboard cu 3 fete care se pot roti
24. Butaforii - constructii speciale in trei dimensiuni, utilizate in scop publicitar.
25. Format special din interiorul statiilor de metrou - constructii speciale sau spatii special amenajate pentru afisarea mesajelor publicitare ce se regasesc in statiile de metrou
26. Proiect special - colectie de alte  formate/modalitati de afisare a mesajelor publicitare ce nu pot fi incadrate intr-unul dintre formatele descrise anterior.
27. Coloane - suport publicitar pe stalpi de sustinere, ce se decoreza exclusiv cu vinil
28. Constructii de mici dimensiuni - suporturi /spatii special amenajate pe constructii de mici dimensiuni (chiosc de ziare, chiosc de bilete, cabine telefonice, info-point, toalete publice, etc..) care permit afisarea unui mesaj publicitar.

Capitolul 5. Clasificare campaniilor

Art.1 Fiecare dintre campaniile publicitare vor fi clasificate utilizand urmatoarele categorii:

-   Sector de activitate
-   Grup de produse si servicii
-   Produse si servicii
-   Client de publicitate
-   Marca
-   Model
-   Submodel

Art.2 Clientii de publicitate vor fi clasificati in functie de obiectul de activitate si tipul companiei utilizand urmatoarele categorii:

1. ONG si Asociatii (ex: Crucea Rosie)
2. Administratie locala (primarii, consilii judetene, administratii financiare, judecatorii, directii regionale ale autoritatilor centrale, etc...)
3. Societati comerciale de interes local (isi desfasoara activitatea pe o arie restransa, locala)
4. Societati comerciale de interes regional si national
5. Ministere / Adminstratie central (Ministere, Autoritiati, Guvern, etc..)
6. Electoral / Politic (partide, organizatii de partid, etc...)
7. Media (Editori de presa scrisa si online,  TV, Radio, etc)
8. Institutii de invatamant de stat si private (universitati, scoli speciale, etc...)
9. Uniunea Europeana (proiecte UE, Directive UE, etc)
10. Sindicate
11. Ambasade si Consulate
12. Regii si companii nationale (Posta, CFR, etc)
13. Institutii culturale (teatre, muzee, etc...)
14. Altele

Art.3 Campaniile de publicitate vor fi clasificate, in functie de mesajul comunicat, utilizand urmatoarele categorii:

1. Lansare produs/serviciu nou (ex: lansarea unui iaurt cu mere verzi)
2. Promotie de pret/volum (ex: 25% reducere la pretul unui litru de ulei)
3. Imagine produs/serviciu/companie (ex: Vodafone – power to you; comunicarea sloganului, etc...)
4. Prezentare caracteristici produs/serviciu (ex: masina este puternica si sigura)
5. Teasing (ex: Lansarea Radio ZU)
6. Social - Educationale
7. Umanitare
8. Concursuri
9. Electoral / Politic
10. Evenimente culturale / sportive
11. Proiect fonduri europene
12. Anunturi angajare
13. Anunturi imobiliare
14. Alte anunturi
15. Alte tipuri de campanii

Capitolul 6. Etapele monitorizarii campaniilor OOH

Art.1 Monitorizarea campaniilor OOH parcurge  urmatoarele etape:

a)   Declararea anuala a informatiilor generale de catre companiile de OOH
b)   Declararea saptamanala, pana cel tarziu in ziua de joi, a campaniilor OOH active in saptamana anterioara de luni pana duminica
c)   Verificarea de catre BRAT  a informatiilor declarate, in scopul confirmarii consistentei, corectitudinii si uniformitatii datelor declarate
d)   Control pe teren pentru verificarea informatiilor declarate
e)   Publicarea rezultatelor monitorizarii

Art.2 Companiile de outdoor vor declara campanile publicitare derulate in cadrul locatiilor proprii folosind aplicatia pusa la dispozitie de catre BRAT.

Art.3 Companiile de outdoor vor declara anual urmatoarele tipuri de informatii:

-   Lista completa a locatiilor OOH detinute/inchiriate/in administrare sau pe care le tranzactioneaza dpdv al publicitatii OOH,
-   Adresa fiecarei locatii,
-   Coordonatele GPS a fiecarei locatii,
-   Formatele suporturilor publicitare (in conformitate cu formatele stabilite de prezentul regulament),
-   Dimensiunea maxima fiecarui suport de publicitate,
-   Caracteristici tehnice ale locatiei: iluminare, orientare, grad de vizibilitate, sens, etc.
-   Numar de fete suport disponibile pentru fiecare suport publicitar,
-   Ratecardul in RON /EURO al fiecarei locatii, exprimat in suma per saptamana per fata suport.

Art.4 Ratecardul comunicat de catre companiile OOH pentru a fi importat si utilizat in cadrul aplicatiei de raportare va fi calculat pentru fiecare fata suport in parte si va avea doua valori distincte dupa cum urmeaza:

- Prima valoare va contine ratecardul saptamanal aferent fetei suport EXCLUSIV activitatea de decorare/neutralizare (ex: costuri de chirie, intretinere, iluminare, taxe, etc.., fara a include costurile legate de decorare/neutralizare)
- A doua valoare va contine ratecardul aferent unei actiuni de decorare/neutralizare pentru respectiva fata suport.

Art.5 In cazul in care oricare dintre informatiile de mai sus sufera orice modificare, compania de outdoor are obligatia de a comunica catre BRAT informatiile actualizate in maxim o saptamana de la data modificarii.

Art.6 Companiile de outdoor vor declara saptamanal, in fiecare zi de marti, toate campaniile active in saptamana anterioara de luni pana duminica.

Art.7 Pentru fiecare campanie, pentru fiecare fata suport pe care aceasta este activa, se vor declara urmatoarele informatii:

-   Nume campanie – dupa modelul urmator:

         - Marca – descriere vizual – luna si an de inceput

-   Marca campaniei
-   Clientul campaniei
-   Model
-   Submodel
-   Tip Contractor
-   Nume contractor
-   Tip de publicitate
-   Data decorare fata suport
-   Data neutralizare fata suport
-   Data comandata de start a campaniei
-   Data comandata de stop a campaniei
-   ID Fata
-   Creativ per fata

Art.8 Pentru fiecare dintre fetele suport unei campanii, compania de outdoor va furniza poza martor de decorare a fetei suport.

Art.9 Verificarile ce vor fi efectuate saptamanal de catre BRAT pentru datele declarate de companiile de outdoor vor urmari urmatoarele:

-   Declararea completa si in formatul agreat al tuturor informatiilor stabilite prin prezentul regulament, pentru fiecare campanie activa si pentru fiecare fata suport.
-   Consisenta logica a informatiilor referitoare la:

    o   Denumire client
    o   Denumire marca
    o   Nume campanie
    o   Nume model si submodel

Art.10 Dupa declararea datelor de catre companiile de outdoor, acestea nu le mai pot modifica decat cu acordul scris al BRAT.

Art.11 Pentru fiecare locatie in care tranzacationarea spatiului publicitar este realizata prin intermediul unei regii de publicitate OOH, declararea tuturor informatiilor prevazute de prezentul regulament va fi realizata dupa cum urmeaza:

1. daca compania de outdoor ce administreaza respective locatia precum si regia de outdoor ce trazactioneaza spatiul publicitar in respective locatie sunt membre BRAT si sunt inscrise in cadrul MIP OOH, declararea tuturor informatiilor legate de locatie si campaniile desfasurate aici va fi facuta doar de catre compania de outdoor.
2. in cazul in care doar una dintre companiile de mai sus este membru BRAT si este inscrisa in cadrul MIP OOH, declararea va fi facuta de catre catre respective companie.

Art.12 Art. In cazul in care compania de outdoor va livra datele de monitorizare cu intarziere mai mare de o zi fata de termenele prevazute in prezentul regulament, se vor aplica urmatoarele sanctiuni:

1. la prima intarziere - avertisment scris
2. la doua abateri consecutive - 10% din valoarea contractului MIPOOH
3. la trei abateri consecutive – 20% din valoarea contractului MIPOOH
4. la mai mult de trei abateri consecutive – se va restrictiona accesul la datele de monitorizare, iar situatia va fi discutata in cadrul CT OOH ce va fi convocata in maxim 2 saptamani de la data constatarii abaterii. Dupa analiza fiecarui caz in parte CT OOH poate decide:

a. aplicarea unei penalizari de 30% din valoarea contractului MIPOOH si/sau
b. mentinerea retrictionarii acesului la aplicatia de monitorizare, dupa dupa livrarea datelor conform regulamentului  pentru o perioada de 1-3 saptamani si/sau
c. excluderea din departament.

Art.13 In cazul in care compania de outdoor va livra datele de monitorizare incomplete sau neconforme cu prevederile regulamentare referitoare la data decorare / data neutralizare pentru fiecare fata decorata, se vor aplica urmatoarele sanctiuni:

1. neconformitati intre 1 si 5% din totalul lunar al fetelor decorate - avertisment scris
2. neconformitati intre 5% - 10% din totalul lunar al fetelor decorate - 20% din valoarea contractului MIPOOH.
3. neconformitati mai mari 10% din totalul lunar al fetelor decorate - se va restrictiona accesul la datele de monitorizare, iar situatia va fi discutata in cadrul CT OOH ce va fi convocata in maxim 2 saptamani de la data constatarii abaterii. Dupa analiza fiecarui caz in parte CT OOH poate decide:

a. aplicarea unei penalizari de 30% din valoarea contractului si/sau
b. mentinerea retrictionarii acesului la aplicatia de monitorizare, dupa dupa livrarea datelor conform regulamentului  pentru o perioada de 1-3 saptamani si/sau
c. excluderea din departament.

Conformitatea datelor va fi evaluata in urma verificarilor in teren efectuate de BRAT si a verificarilor efectuate de agentiile de publicitate in conformitate cu prevederile regulamentului tehnic MIP OOH.

Art.14 BRAT va publica rezultatele monitorizarii, in fiecare zi de luni, pentru perioada luni – duminica incheiata in urma cu o saptamana (ex: saptamana 14-20 octombrie va fi publicata, luni in data de 28 octombrie)..

Art.15 Prin publicarea saptamanala a datelor BRAT va pune la dispozitia beneficiarilor MIP OOH urmatoarele informatii pentru fiecare dintre campaniile publicitare declarate:

- Nume campanie
- Categorie campanie
- Marca campanie
- Clientul campaniei
- Categoria din care face parte clientul
- Produsul/Grupul de produse/ Sectorul de activitate din care face parte marca 
- Modelul / submodelul
- Tipul si numele contractorlui campaniei
- Data comandata de start a campaniei
- Data comandata de stop a campaniei
- Durata comandata a campaniei
- Tip de publicitate
- Numarul de fete suport
- Clasificarea zonala a fiecarei fete suport
- Data decorare pt fiecare fata suport
- Data neutralizare pt fiecare fata suport
- Creativ (poza de decorare) pentru fiecare fata suport.
- Ratecard pentru fiecare fata suport inclusa in campanie
- Numarul de difuzari aferente spoturilor din cadrul campaniei desfasurata pe suporturi digitale
- Periodicitatea de difuzare si lungimea fiecarui spot din cadrul campaniei desfasurata pe suporturi digitale
- Ratecardul aferent difuzarilor spoturilor din cadrul campaniei desfasurata pe suporturi digitale
- Numarul de suporturi mobile si trasee din cadrul campaniilor desfasurate pe suporturi mobile
- Ratecardul aferent suporutirlor mobile din cadrul campaniilor desfasurate pe suporturi mobile

Art.16 La publicarea datelor adresele locatiilor aferente fiecarei campanii publicitare declarate vor fi disponibile beneficiarilor MIP OOH dupa cum urmeaza:

- Companiilor de outdoor – nu vor fi disponibile
- Agentiilor, regiilor si clientilor de publicitate – vor fi disponibile doar adresele pentru locatiile in care se desfasoara campaniile proprii fiecarei agentii, regii sau client de publicitate

Capitolul 7. Controlul in teren

Art.1 Pentru cresterea gradului de acuratete a rezultatelor monitorizarii, BRAT va efectua verificari in teren asupra afisarii campaniilor publicitare, in locatiile declarate de companiile de outdoor, pentru perioada de timp declarata, si urmarind respectarea formatelor si celorlalte conditii de afisare declarate de compania de outdoor. Verificarile in teren vor fi realizate exclusiv pentru locatiile din Bucuresti.

Art.2 Controlul pe teren va avea urmatoarele etape:

-   Planificarea controalelor
-   Efectuarea controalelelor
-   Raportarea rezultatelor controalelor
-   Corectarea eventualelor discrepante intre datele declarate de compania de oudoor si rezultatele controlului
-   Monitorizarea si corectarea erorilor sistematice observate, comunicarea acestora catre compania de outdoor responsabila si aplicarea de penalizari conform prezentului regulament, dupa caz.

Art.3 Planificarea controalelor va fi facuta respectand urmatoarele criterii:

-   Pentru fiecare campanie declarata se vor verifica un numar de 10% din totalul numarului de fete suport declarate ca fiind ocupate de respectiva campanie.
-   In functie de durata campaniei se vor efectua deplasari in locatiile declarate dupa cum urmeaza:
    o   Pentru campaniile de 2 saptamani – in a doua saptamana dupa data declararii
    o   Pentru campaniile de 3 saptamani – in saptamana 2 si 3 de la declarare
    o   Pentru campaniile de o luna  - in saptamana 2-4  dupa data declararii.
    o   Pentru campaniile mai mari de o luna – deplasarile in locatii vor fi distribuite dupa criteriu de eficienta.

-   In functie de durata campaniei frecventa vizitelor va fi dupa cum urmeaza:
    o   Pentru campaniile de 2 - 4  saptamani – o vizita/locatie,
    o   Pentru campaniile de 1 – 2 luni,   2 vizite per locatie,
    o   Pentru campaniile de 3 – 6 luni – 3 vizite per locatie,
    o   Pentru campaniile de peste 6 luni,  1 vizita per locatie pentru fiecare doua luni de durata suplimentara a campaniei, fata de primele 6 luni, unde se aplica regula de mai sus.

-   In functie de compania care detine / inchiriaza / administreaza / tranzactioneaza locatiile in care sunt afisate campaniile publicitare declarate:
     o   10% din totalul numarul de fete de suport declarate de compania de outdoor pentru fiecare trimestru.

Art.4 Controalele se vor efectua prin deplasarea personalului BRAT sau unui contractor agreat de BRAT in locatiile declarate de compania de outoor si fotografierea fetei suport ce contine  campania monitorizata.

Art.5 Toate fotografiile efectuate vor fi incarcate in aplicatia Media Monitor si vor fi disponibile beneficiarilor.

Art.6 In cazul in care se vor constata diferente intre datele declarate si cele constatate in teren, datele declarate de compania OOH vor fi modificate in maxim 2 saptamani de la observarea diferentei.

Art.7 Toate modificarile in cadrul aplicatiei de monitorizare vor fi efectuate joi inaintea publicarii datelor pentru saptamana anterioara si vor fi comunicate tuturor beneficiarilor datelor.

Capitolul 8. Drepturi si Obligatii

Art.1 Companiile de outdoor, agentiile regiile si clientii de publicitate membri BRAT si membri in departamentul OOH au dreptul de a se inscrie in cadrul studiului si de a beneficia de datele MIP OOH pentru o perioada minim 1 an cu respectarea urmatoarelor conditii:

1.   semnarea contractului de monitorizare
2.   achitarea contributiei la studiu

Art.2 Companiile de outdoor, agentiile regiile si clientii de publicitate care nu sunt membri BRAT dreptul de a se inscrie in cadrul studiului si de a beneficia de datele MIP OOH pentru o perioada minim 1 an cu respectarea urmatoarelor conditii:

1.   obtinerea calitatii de membru al asociatiei precum si in cadrul departamentului OOH.
2.   semnarea contractului de monitorizare
3.   achitarea contributiei la studiu

Art.3 Companiile de outdoor au obligatia declararii in termenele si conditiile prevazute de prezentul regulament a tuturor datelor / informatiilor necesare realizarii studiului MIP OOH in conditiile stabilite de prezentul regulament, Regulamentul de Organizare si Functionare al dep OOH, ROF BRAT, precum si orice alta decizie aplicabile in acest sens.

Art.4 La solicitarea BRAT, agentii, regiile si clientii de publicitate au obligatia de a comunica orice informatie relevanta in vederea realizarii MIP OOH, cum ar fi dar nu limitat la: numele clientului, marcii, modelului, tipul campaniei, cobranding, etc.  

Art.5 La solicitarea BRAT sau a companiilor de outdoor agentiile, regiile si clientii de publicitate au obligatia de a facilita obtinerea creativelor campaniilor aflate in desfasurare.

Art.6 Agentiile, regiile si clientii de publicitate care vor lansa campaniile publicitare (cu exceptia campaniilor  de tip “Teasing”) catre companiile de outdoor cu specificarea urmatoarelor informatii:

-   Numele campaniei (descriere in cuvinte)
-   Marca
-   Model si submodel (in cazul in care acesta exista)
-   Numele clientului de publicitate.

In cazul in care o campanie ruleaza si pe alte medii (print, online, sau radio,)se va folosi acelasi nume de campanie pentru toate mediile unde este difuzata.

Pentru fiecare campanie comandata, agentiile de publicitate vor furniza catre companiile de outdoor fiecare creativ insotit de o descrie sugestiva imediat ce acestea sunt disponibile.

Art.7 Agentiile, regiile de publicitate si clientii de publicitate beneficiari ai MIP OOH au obligativitatea verificarii informatiilor pentru campaniile proprii puse la dispozitie de catre BRAT prin intermediul Media Monitor si de a semnala catre BRAT orice inadvertenta referitoare la modul  in special durata si numarul de fete suport declarate.

BRAT va trimite catre fiecare agentie de publicitate beneficiar MIPOOH, un fisier ce va contine informatiile de monitorizare aferente clientilor proprii. Acest fisier va fi trimis lunar, dupa publicarea datelor complete aferente lunii, intr-un format agreat.

Art.8 In cazul in care o companie nu respecta prevederile prezentului Capitol, Directorul BRAT va prezenta o analiza a situatiei in cadrul urmatoarei sedinte a Consiliul Director BRAT, care poate decide incetarea contractului de monitorizare cu respectivul membru, in conditiile stabilite contractual cu acesta.