Audit Tiraje

Glosar de termeni pentru auditul tirajelor


1.
Definitii generale
2. Definitii specifice publicatiilor tiparite platite
3. Definitii specifice publicatiilor tiparite gratuite
4. Reteaua de publicatii
5. Editia digitala a publicatiilor tiparite1. Definitii generale

Audit – procesul continuu de verificare prin experți contabili a cifrelor de difuzare declarate de membrii BRAT, pentru perioade de audit standard și în baza unor reguli și criterii de audit cunoscute și unanim acceptate de toate părțile implicate. 
 
Auditor – firmă independentă de expertiză contabilă, care efectuează auditarea publicațiilor membrilor editori pe baza unui contract de colaborare cu BRAT și în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
 
Certificat de audit – raportul de audit, semnat de editor, de Auditor, de reprezentantul BRAT și eliberat de către BRAT. 
 
Raport de audit – declarația de difuzare a editorului contrasemnată de Auditor, la care se anexează opinia Auditorului cu privire la desfășurarea și rezultatele auditului.
 
Catalogul certificatelor de audit – colecția certificatelor de audit, publicată periodic de BRAT.
 
Difuzori proprii editorului - sunt acei difuzori unde editorul, actionarii acestuia sau partile afiliate acestora detin controlul. 
 
Tipografie proprie editorului - sunt acele tipografii unde editorul, actionarii acestuia sau  partile afiliate acestora detin controlul
 
Declarație de difuzare – declarația semnată a unui membru editor cu privire la cifrele de difuzare ale unei publicații proprii, pentru o perioadă de audit încă neverificată, făcută în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
 
Încadrarea în perioada de audit – pentru orice tip de publicație, edițiile care vor fi verificate sunt cele care au fost difuzate în interiorul perioadei de audit, indiferent de numărul de ediție sau de data calendaristică imprimată pe respectiva ediție.
 
Barter – sistemul de schimb efectuat în cadru legal, prin care un editor a beneficiat de anumite servicii sau a obținut anumite valori constituind contravaloarea unui număr de copii ale unei publicații pentru care se poate face dovada difuzării la un utilizator final
 
Ediție – totalitatea copiilor unei publicații care pot fi evidențiate prin același identificator imprimat pe ele, numit număr de apariție și care se regăsește în toate actele necesare efectuării auditului, inclusiv pentru reeditări și suplimentări de tiraj, indiferent de locul de tipărire.
 
Număr de apariție – identificatorul unic imprimat pe fiecare copie dintr-o ediție a unei publicații și care se regăsește în toate actele necesare efectuării auditului (număr de ordine / data de apariție).
Perioada de viata a unei publicatii - este egala cu perioada de timp scursa intre doua aparitii consecutive a publicatiei respective.
 
Perioada de audit – perioada care se ia în calcul pentru verificarea termenilor de audit, pentru care editorul completează declarația de difuzare, pentru care experții contabili vor efectua verificările și vor redacta raportul de difuzare și pentru care BRAT va elibera certificatul de audit. Perioada de audit este specifică fiecărui tip de publicație și este stabilită prin prezentul regulament.
 
Publicatie tiparita – Text tiparit/tiparitura (revista, ziar, catalog, anuar, brosura, etc) periodic care are un nume/sigla unic/a pentru toate editiile si care contine un numar de aparitie consecutiv pentru toate aparitiile sale.
 
Publicație anuală – publicație care are o ediție publicată în fiecare an calendaristic în mod regulat.
 
Publicație bianuală – publicație care are două ediții publicate în fiecare an calendaristic în mod regulat.
 
Publicație bilunară – publicație care are două ediții publicate  în fiecare lună în mod regulat și are cel puțin un număr de 22 apariții pe an.
 
Publicație cotidiană – publicație care este publicată în mod regulat cel puțin patru zile pe săptămână.
 
Publicație lunară – publicație care are o ediție publicată în fiecare lună în mod regulat și are cel puțin un număr de 10 apariții pe an.
 
Publicație săptămânală – publicație care are cel mult trei ediții publicate în fiecare săptămână în mod regulat și are cel puțin un număr de 50 de apariții pe an.
 
Publicație cu apariție neregulată – orice publicație care prin regimul de publicare nu poate fi încadrată într-una din categoriile cu apariție regulată.
 
Publicatie difuzata national – publicatie care, conform declaratiei editorului, are un tiraj distribuit pe o arie geografica ce cuprinde peste 31 de  judete.
 
Publicatie difuzata regional – publicatie care, conform declaratiei editorului, are un tiraj distribuit pe o arie geografica ce cuprinde intre 2 si 30 de  judete.
 
Publicatie difuzata local – publicatie care, conform declaratiei editorului, are un tiraj distribuit  in majoritate pe o arie geografica ce cuprinde 1 judet.


2. Definitii specifice publicatiilor tiparite platite
 
Copie difuzată – fiecare copie a publicației pentru care se poate dovedi pe bază de acte că a intrat în posesia utilizatorului final.
 
Copie livrată – fiecare copie a publicației care a fost transferată din posesia tipografiei unde a fost tipărită în posesia editorului.
 
Supliment gratuit – publicație gratuită cu apariție regulată sau neregulată, difuzată împreună cu o publicație de sine stătătoare, ca anexă sau insert al acesteia, cu mențiunea scrisă că este un supliment al unei publicații de sine stătătoare. 
 
Supliment - publicație cu apariție regulată sau neregulată care poartă mențiunea scrisă că este un supliment al unei publicații de sine stătătoare și mențiunea scrisă a prețului de vânzare, difuzată independent de publicația de sine stătătoare.
 
Publicație vândută – publicație care are preț de vânzare și din difuzarea căreia se urmărește obținerea de venituri directe.
 
Tiraj brut – numărul de copii preluate de editor sau de un intermediar al acestuia de la tipografie, pe bază de documente contabile.
 
Pretul de referinta al unui abonament la o publicatie - este valoarea mai mare sau egala cu 50% din suma pretului de coperta a tuturor editiilor respectivei publicatii aparute in perioada abonamentului.
 
Abonament platit - toate copiile care au fost livrate firmelor specializate în servirea abonamentelor sau pentru care s-a achitat în avans contravaloarea lor direct la editor și au fost livrate abonatului de către editor ori un intermediar al acestuia, din care editorul a încasat cel puțin 30% din prețul de referinta al abonamentului.
 
Copie vândută cu bucata - toate copiile vândute prin alte mijloace decât abonamentele, în urma cărora editorul a încasat cel puțin 30% din prețul de copertă publicat. Exporturile se evidențiază separat. 
 
Vanzari in bloc - toate copiile care au fost livrate unei singure companii, care nu are obiect de activitate distributia de presa, daca numarul lor depaseste 30 de bucati si pentru acestea nu se poate face dovada unor comenzi individuale
 
Abonament gratis - toate copiile care au fost livrate firmelor specializate în servirea abonamentelor sau pentru care s-a achitat în avans contravaloarea lor direct la editor și au fost livrate abonatului de către editor ori un intermediar al acestuia, din care editorul nu a încasat bani sau a încasat mai puțin de 30% din prețul de referinta al abonamentului platit.
 
Copie promoțională – fiecare copie livrată prin alte mijloace decât abonamentele în urma căreia editorul nu a încasat bani sau a încasat mai puțin de 30% din prețul de copertă publicat.
 
Copie gratis la cerere – fiecare copie livrată prin alte mijloace decât abonamentele în urma căreia editorul nu a încasat bani sau a încasat mai puțin de 30% din prețul de copertă publicat, si pentru care exista o solicitare expresa din partea unui tert.
 
Copie barter – fiecare copie a unei publicații, din difuzarea căreia editorul a beneficiat de anumite servicii sau a obținut anumite valori constituind contravaloarea copiei. 
 
Retur al publicatiei platite – fiecare copie care a fost dată spre vânzare și care nu a fost vândută, fiind raportată de difuzor ca nevândută și înregistrată la editor pentru perioada corespunzătoare de audit.


3. Definitii specifice publicatiilor tiparite gratuite
 
Publicație gratuită – publicatia care  are pret de coperta gratuit sau este mentionat pe coperta faptul ca se difuzeaza cu titlu gratuit, sau distribuie cu titlu gratuit minim 90 % din tiraj brut mediu aferent perioadei de audit de audit (in cazul publicatiilor care au pret de coperta)
 
Punct de distributie determinat - este o locatie identificabila prin adresa postala, spre care se livreaza copii spre difuzare.
 
Punct de distributie nedeterminat - este o locatie care nu poate identificata prin adresa postala, spre care se livreaza copii spre difuzare, altele decat evenimentele.
 
Tiraj brut -  numărul de copii preluate de editor sau de un intermediar al acestuia de la tipografie, pe bază de documente contabile.
 
Copii difuzate controlat abonamente - exemplare difuzate cu titlu gratuit in mod regulat pentru o perioada determinata de timp, catre persoane sau adrese cunoscute in prealabil si identificabile
 
Copii difuzate controlat cu bucata - exemplare difuzate cu titlu gratuit catre persoane sau adrese cunoscute in prealabil si identificabile
 
Copie difuzată – fiecare copie a publicației pentru care se poate dovedi pe bază de acte că a intrat în posesia utilizatorului final sau ca a fost trimisa spre difuzare.
 
Copii distribuite impreuna cu o publicatie platita -  exemplare care se distribuie in mod regulat impreuna cu o publicatie platita. 
 
Copii distribuite catre puncte de difuzare determinate - exemplarele livrate catre puncte determinate de difuzare.
 
Copii distribuite catre puncte de difuzare nedeterminate – exemplarele distribuite catre puncte de difuzare nedeterminate.
 
Copii distribuite la evenimente - sunt exemplare distribuite la evenimente, expozitii, show-uri, lansari, conferinte sau orice alte asemenea actiuni intreprinse de editor in sine sau de un tert.
 
Copii distribuite in bloc si alte copii distribuite - exemplare difuzate controlat prin abonamente sau cu bucata, in volume ce depasesc 0.5% din tirajul brut mediu aferent perioadei de audit sau 100 exemplare, si pentru care nu exista documente justificative pentru a incadra individual copia difuzata in categoriile definite sau orice alte copii difuzate, indiferent in ce volum, si care nu pot fi incadrate in una dintre categoriile definite.
 
Copii pentru care editorul obtine foloase in bani, bunuri sau servicii - exemplare difuzate catre persoane sau adrese cunoscute in prealabil si identifcabile, si pentru care editorul incaseaza sume de bani sau obtine alte bunuri si servicii.
 
Retur al publicatiei gratuite - toate copiile trimise catre distributie si care au fost retrurnate de catre distribuitor precum si copiile  înregistrate de editor ca distruse, defecte sau nelivrate.


4. Reteaua de publicatii
 
Reteaua de publicatii: este compusa din 2 sau mai multe publicatii care respecta simultan urmatoarele conditii:
 
1. apartin aceluiasi editor;
 
2. au acelasi titlu, care devine si titlul retelei de publicatii. Exceptie de la aceasta regula o constituie cazul in care fiecare publicatie a retelei se distribuie in zone geografice distincte, cand titlul poate sa difere de la o publicatie la alta. Si in acest caz editorul trebuie sa specifice un nume unic pentru reteaua de publicatii.
 
3. au acelasi logo identificat prin forma, dimensiune, pozitie pe pagina care devine si logo-ul retelei de publicatii. Exceptie de la aceasta regula o constituie cazul in care fiecare publicatie a retelei se distribuie in zone geografice distincte, cand logo-ul poate sa difere de la o publicatie la alta. Singura diferenta acceptata in acest caz este cea datorata faptului ca logo-ul prezinta un nume diferit, restul caracteristicilor ramanand comune: forma, dimensiune, pozitie pe pagina.
 
4. au aceeasi periodicitate ;
 
5. toate publicatiile din retea sunt distribuite cu titlu gratuit sau sunt distribuite cu titlu platit ;
 
6. au un identificator unic, afisat pe toate publicatiile din retea, acelasi pentru o aparitie a retelei de publicatii;


5. Editia digitala a publicatiilor tiparite
 
Editia digitala a unei publicatii -  replica digitala a unei publicatii tiparite, distribuita in mod electronic, ca entitate independenta si care are in comun cu publicatia tiparita urmatoarele elemente:
a. titlul publicatiei. Exceptie poate fi cazul in care titlul editiei digitale poate include elemente identificatoare specfice modului de distributie electronic.
b. data de aparitie
c. periodicitate
d. au un identificator unic, afisat atat pe editia tiparita cat si pe cea digitala, acelasi pentru o aparitie publicatiei; 
e. continut similar in proportie de cel putin 80% (calculat la suprafata). Nu sunt considerate diferente de continut situatiile in care continutul include imbunatatiri sau modificari specifice mediului de distributie electronic.
 
In cazul editiilor digitale ale unei publicatii, publicatia tiparita se va numi „publicatia sursa”.
 
Editie digitala distribuita platit – este editia digitala care are pret publicat.
 
Editie digitala distribuita cu titlu gratuit  - este editia digitala care nu are pret publicat sau este mentionat faptul ca se difuzeaza cu titlu gratuit, sau se distribuie cu titlu gratuit in proportie de minim  90 % din copiile difuzate.
 
Număr de apariție – identificatorul unic imprimat pe fiecare copie dintr-o ediție a unei publicații tiparite si/sau a editiei sale digitale și care se regăsește în toate actele necesare efectuării auditului (număr de ordine / data de apariție).
 
Copii vandute - copiile vândute prin alte mijloace decât abonamentele, în urma cărora editorul a încasat cel puțin 30% din pretul publicat pentru editia electronica si pentru care exista o solicitare din partea unei persoane fizice sau juridice.
 
Abonamente platite - copii electronice distributie in mod regulat, pentru o perioada determinata de timp, pentru care editorul incaseaza cel putin 30% din pretul de abonament publicat si pentru care exista o solicitare din partea unei persoane fizice sau juridice.
 
Copii gratis - copiile electronice distribuite cu titlu gratuit pentru care editorul nu incasesaza sume de bani si  pentru care exista o solicitare din partea unei persoane fizice sau juridice.
 
Abonamente gratis - copii electronice distribuite cu titlu gratuit in mod regulat pentru o perioada determinata de timp si pentru care exista o solicitare din partea unei persoane fizice sau juridice.
 
Perioada de viata a unei editii digitale - este egala cu perioada de timp scursa intre doua aparitii consecutive ale editiei digitale.
 
Periodicitatea editiei digitale - este definita prin periodicitatea publicatiei sale sursa.