Studiul National de Audienta

Glosar de termeni SNA

Afinitatea (Affinity) - Afinitatea reprezintă proporţia grupului ţintă din totalul utilizatorilor respectivului titlu. Când sunt utilizate procentele din penetrare, rezultatul este indexul penetrării (valoare absolută).

Indicele de afinitate = Penetrarea exprimată în procente (%) din grupul ţintă / penetrarea exprimată în procente (%) din univers *100

Cu cât indicele de afinitate este mai mare, cu atât performanţele titlului sunt mai bune în grupul ţintă respectiv. Un indice de afinitate mai mic decât 100 indică faptul că penetrarea titlului în cadrul grupului ţintă ales este mai slabă decât în univers.

AE: Audienţa Extinsă (Broadest Readership) - Fac parte din audienţa extinsă a unui titlu toate persoanele ce au citit sau răsfoit cel puţin o ediţie a titlului într-o perioadă de timp de:

ultimele 12 luni: publicaţie ce apare în fiecare lună
ultimele câteva luni (4 – 6): publicaţie ce apare o dată la 2 săptămâni
ultimele câteva luni (4 – 6): publicaţie ce apare în fiecare săptămână
ultimele câteva săptămâni (3 – 4): cotidian

Cititori Fideli - Persoanele din Audienţa Extinsă ce au probabilităţi de contact între 67 şi 100.

Cititori Frecvenţi - Persoanele din Audienţa Extinsă ce au probabilităţi de contact între 34 şi 66.

Cititori Ocazionali - Persoanele din Audienţa Extinsă ce au probabilităţi de contact mai mici de 33 şi mai mari decăt 0.

Eşantion (Sample) - Un eşntion este o selecţie de persoane care reprezintă persoanele din populatie. Un eşantion trebuie să fie suficient de mare pentru a putea descrie şi subgrupuri mai mici ale sale, iar selecţia persoanelor în eşantion trebuie să fie aleatoare pentru a surprinde structura populaţiei.

Fuzionare (Ascription) - Acesta este un procedeu complex matematic, care atribuie raspunsurile furnizate de respondentii originali la chestionarul FOCUS tuturor respondentilor la studiu, utilizand pentru aceasta intrebarile de legatura cu SNA la care au raspuns toti respondentii intervievati, pe grupe omogene de respondenti.

Grup ţinta (Target group) - Un grup de persoane caracterizate printr-o structură demografică şi / sau alte caracteristici şi care reprezintă ţinta unei campanii publicitare deoarece sunt un potenţial grup de consumatori.

Marja de eroare (Margin of error) - Estimarile indicatorilor de audienta obtinute in Studiului National de Audienta, la fel ca si in cazul altor studii, sunt supuse unor erori de esantionare. Aceste erori sunt o masura a diferentelor dintre estimarile obtinute din studiu pe baza esantionului selectat si cele ce s-ar fi obtinut prin intervievarea intregului univers. Aceste erori se utilizeaza ca o masura a acuratetii rezultatelor, a increderii pe care trebuie sa o avem in rezultate.

Erorile de esantionare depind in cea mai mare masura de urmatorii factori:

  -  dimensiunea esantionului: estimatori mai mari, masurati in esantioane mari, au erori mai mici relativ la estimatori mai mici, masurati in esantioane mici.
  -  variatia sau lipsa de variatie in distributia variabilei masurate: fenomene care sunt egal distribuite au erori mai mici comparativ cu cele caracterizate prin distributii cu varfuri.

Marja de eroare a Studiului National de Audienta este de 0.78%, calculata pentru esantionul obtinut de 15.919 persoane si pentru un nivel de incredere de 95%. Cu alte cuvinte, in 95% dintre esantioanele similare cu cel utilizat in SNA valoarea estimatorului obtinuta in esantion va diferi cu cel mult plus sau minus 0.78% fata de valoarea ce ar fi obtinuta prin masurarea intregului univers.

PENETRAREA (Reach) - Penetrarea, exprimată în procent sau sub formă de proiecţie în univers, indică numărul de cititori ai unei ediţii medii a unui titlu ‘XY’.

Penetrarea unui titlu se poate determina direct prin intermediul unei întrebări, evaluând răspunsurile obţinute, sau  prin intermediul unor calcule matematice specifice. În funcţie de procedeul ales, putem vorbi despre penetrarea CpN sau penetrarea CpA.

PENETRAREA CpN: cititori pe număr (Reach: Recent Reading) - Penetrarea CpN este determinată direct prin procentul persoanelor ce au citit/răsfoit publicaţia în ultima perioadă de apariţie. Penetrarea CpN permite determinarea numărului de cititori ai unui titlu, dar nu este potrivită pentru planificarea campaniilor publicitare. CpN nu este suficient pentru calculul probabilităţilor de contact individuale pentru un anumit titlu şi de aceea a fost înlocuită cu Penetrarea CpA.
Ultima peridoadă de apariţie reprezintă:

  -  ieri pentru cotidiane
  -  ultimele 7 zile pentru publicaţiile săptămânale
  -  ultimele 14 zile pentru publicaţiile bilunare
  -  ultima lună pentru publicaţiile lunare

PENETRAREA CpA: cititori pe apariţie (Reach: Average Issue Readeship) - Penetrarea CpN nu este suficientă pentru calculul probabilităţilor de contact individuale pentru un anumit titlu şi de aceea a fost înlocuită cu Penetrarea CpA. Pentru a putea fi calculate aceste date trebuie să întrebăm respondenţii nu doar dacă au citit/răsfoit un titlu în ultima perioadă de apariţie, dar şi de câte ori l-au citit/răsfoit (întrebare de frecvenţă).

Aceste două date permit calcularea unei probabilităţi de contact individuale pentru fiecare persoană ce aparţine Audienţei Extinse. Suma acestor probabilităţi reprezintă valoarea penetrării CpA. Nivelul penetrării CpN şi CpA este întotdeauna identică raportată la întregul univers.

Diferenţele ce se obţin între nivelul penetrării CpN şi CpA provin doar din modul în care ele sunt calculate. Astăzi penetrarea CpA este considerată unitatea de referinţă în toată Europa şi în lume şi a fost utilizată în Studiul Naţional de Audienţă al Biroului Român de Audit Transmedia.

 
  -  CpA (%) - numarul de cititori in medie per editie ai unei publicatii, calculat ca procent din univers.

  -  CpA (000) - numarul de cititori in medie per editie ai unei publicatii, exprimat in mii persoane din univers

Ponderare (Weighting) - Ponderarea este un procedeu matematic utilizat pentru a multiplica sau a împărţi anumite grupuri de persoane, ajustând astfel erorile eşantionului faţă de populaţia studiată. Grupuri individuale de persoane pot fi ponderate în funcţie de importanţa lor.

Proiectia în eşantion (Projection) - Calcularea numarului de persoane din univers ce corespunde unei dimensiuni a eşantionului.