Studiul National de Audienta
Regulament de participare la Tombola
pentru respondetii la chestionarul FOCUS
 ART. 1. Organizatorul Tombolei

Organizatorul Tombolei cu premii pentru respondentii la chestionarul FOCUS, care aleg aceasta varianta de recompensa (denumita in continuare "Tombola") este Biroul Roman de Audit al Tirajelor, cu sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei Nr.6, etaj 3, Sect.1.

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Tombola.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

 

ART. 2. Durata si aria de desfasurare a Tombolei

Tombola va fi organizata o data la trei luni, si se va desfasura pe parcursul unui an de studiu SNA FOCUS, 4 iunie 2012 – 26 mai 2013. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda Tombola, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

Aria de desfasurare cuprinde toate localitatile urbane cu o populatie de peste 30.000 de locuitori si localitatile urbane cu o populatie de sub 30.000 de locuitori care fac parte din Esantionul SNA FOCUS in anul 2012-2013, de pe teritoriul Romaniei.

 

ART. 3. Premiile oferite in cadrul Tombolei

Prin tragere la sorti se va oferi cate un televizor sau un laptop, la 150 de respondenti la chestionarul FOCUS care aleg ca varianta de recompensa TOMBOLA.

Respondentii au posibilitatea de a opta de la inceput pentru varianta de recompensa pe care o vor primi (Televizor sau Laptop), in cazul in care vor fi castigatori.

Numarul premiilor acordate depinde de numarul respondentilor care aleg TOMBOLA ca si varianta de recompensa.

Fiecare premiu oferit va avea o valoare aproximativa de 1500 de ron si va indeplini urmatoarele caracteristici de calitate:

 
- Televizor:
-    Tehnologie: LED – Full HD
-    Diagonala de 80 -8 1cm
-    Rezolutie 1920 x 1080
-    Contrast dinamic

- Laptop:
-    Procesor: Intel
-    Frecventa : 1,5 - 2,1 GHz
-    Ecran: 15,6 inch
-    Capacitate memorie RAM: 2 GB
-    Hard disk: 320 GB


ART. 4. Dreptul de participare

La Tombola cu premii au dreptul de a participa persoanele care au acceptat si completat chestionarul FOCUS si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


-    Chestionarul a fost validat si se regaseste in baza de date finala.
-    Respondentul si-a ales participarea la Tombola ca varianta de recompensa pentru completarea chestionarului FOCUS.

Participarea la aceasta Tombola are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament.


 ART. 5. Modul de desfasurare a Tombolei

Studiul National de Audienta FOCUS se desfasoara in localitatile din mediul urban din Romania cu persoane cu varsta cuprinsa intre 14-74 ani. Esantionul persoanelor participante la SNA se extrage aleator, in fiecare an, din baza de date a DEPABD in baza unei proceduri si a unui contract de furnizare de date incheiat intre BRAT si DEPABD.

SNA FOCUS este format din doua parti:


SNA – partea de masurare a audientei presei scrise din Romania.

FOCUS – partea de consum de bunuri si servicii.

La SNA sunt invitate sa raspunda toate persoanele provenite din esantionul anual extras. In cazul in care accepta, aproximativ 50% dintre respondetii la SNA primesc invitatia de a completa chestionarul FOCUS. Selectia persoanelor invitate sa raspunda la FOCUS se face aleator si  automat de catre softul CAPI BRAT pe baza unor conditionari care tin de profilul socio-demografic al respondentului.

Pentru amabilitatea si timpul petrecut pentru completarea chestionarului FOCUS, respondentii au posibilitatea sa-si aleaga un cadou. Variantele pe care le au la dispozitie sunt urmatoarele :


-    Donarea sumei de 30 RON în contul Unicef
-    Primirea de bonuri valorice în valoare de 30 RON
-    Primirea unui ceas cu radio de masa
-    Primirea unui memory stick de 2GB
-    Participarea la o Tombola, unde puteti castiga un premiu, la alegere : Televizor sau Laptop, cu o valoare aproximativa de 1500 ron.

Respondentii care au ales ca varianta de recompensa participarea la tombola si al caror chestionar a fost validat si admis in baza de date, vor putea castiga un televizor sau un Laptop in functie de preferinta exprimata.

La fiecare 150 de respondeti care aleg a fi recompensati prin participarea la Tombola se va oferi un Tv sau Laptop.


ART. 6. Tragerea la sorti si acordarea premiilor

Tragerea la sorti a castigatorilor va avea loc trimestrial, premiile vor fi distribuite gratuit la domiciliul castigatorilor. In tragerea la sorti vor intra toate persoanele care au completat chestionarul de FOCUS, acesta a fost validat si au ales drept recompensa – participarea la Tombola.

In cadrul tragerii la sorti, vor fi extrase 4 rezerve: 2 pentru respondentii ce si-au ales TV si 2 pentru cei ce si-au ales Laptop.

In cazul in care castigatorul nu va putea fi contactat in 14 zile urmatoare tragerii la sorti, se va trimite o notificare prin posta, urmand ca in termen de 30 zile de la expedierea scrisorii, castigatorul sa contacteze Organizatorul. Daca si acest termen este depasit, castigatorul va fi invalidat si va fi contactata prima rezerva extrasa. Ciclul se repeta pana la validarea unui castigator.

Numele castigatorilor prin tragere la sorti, precum si premiile acordate, vor fi facute publice pe web site-ul www.sna.ro in maxim 15 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in caz de necesitate datele tragerilor la sorti, cu notificare prealabila, pastrand numarul si valoarea premiilor anuntate initial.

Tragerea la sorti si acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte obligatoriu: cel putin cate un reprezentant al fiecarui Institut de Cercetarea care realizeaza in teren SNAFOCUS si un reprezentant BRAT.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea de a remedia viciile, de orice natura, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile.

Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati personal, telefonic, in maxim 14 zile lucratoare de la data tragerii la sorti.

Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor oferite prin tragere la sorti in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii premiului castigat.

Premiul va fi trimis prin posta/ curier la domiciliul castigatorului si va fi inmanat acestuia personal.
 


ART. 7. Participanti minori si persoane lipsite de capacitate juridica

In cazul in care castigatorul unui premiu este minor (cu varsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii date cu incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezenta Tombola.
 


ART. 8. Diverse

Prin inscrierea la Promotie, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele acestora si imaginea premiului castigat sa fie publicate pe site-ul Organizatorului.

Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului castigat.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Tombolei si va face public, pe site, acest lucru.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.