Studiul National de Audienta

Glosar de termeni SNA

Afinitatea (Affinity) - Afinitatea reprezintă proporția grupului țintă din totalul utilizatorilor respectivului titlu. Când sunt utilizate procentele din penetrare, rezultatul este indexul penetrării (valoare absolută).

Indicele de afinitate = Penetrarea exprimată în procente (%) din grupul țintă / penetrarea exprimată în procente (%) din univers *100

Cu cât indicele de afinitate este mai mare, cu atât performanțele titlului sunt mai bune în grupul țintă respectiv. Un indice de afinitate mai mic decât 100 indică faptul că penetrarea titlului în cadrul grupului țintă ales este mai slabă decât în univers.

AE: Audiența Extinsă (Broadest Readership) - Fac parte din audiența extinsă a unui titlu toate persoanele ce au citit sau răsfoit cel puțin o ediție a titlului într-o perioadă de timp de:

ultimele 12 luni: publicație ce apare în fiecare lună
ultimele câteva luni (4 – 6): publicație ce apare o dată la 2 săptămâni
ultimele câteva luni (4 – 6): publicație ce apare în fiecare săptămână
ultimele câteva săptămâni (3 – 4): cotidian

Cititori Fideli - Persoanele din Audiența Extinsă ce au probabilități de contact între 67 și 100.

Cititori Frecvenți - Persoanele din Audiența Extinsă ce au probabilități de contact între 34 și 66.

Cititori Ocazionali - Persoanele din Audiența Extinsă ce au probabilități de contact mai mici de 33 și mai mari decăt 0.

Eșantion (Sample) - Un eșntion este o selecție de persoane care reprezintă persoanele din populatie. Un eșantion trebuie să fie suficient de mare pentru a putea descrie și subgrupuri mai mici ale sale, iar selecția persoanelor în eșantion trebuie să fie aleatoare pentru a surprinde structura populației.

Fuzionare (Ascription) - Acesta este un procedeu complex matematic, care atribuie raspunsurile furnizate de respondentii originali la chestionarul FOCUS tuturor respondentilor la studiu, utilizand pentru aceasta intrebarile de legatura cu SNA la care au raspuns toti respondentii intervievati, pe grupe omogene de respondenti.

Grup ținta (Target group) - Un grup de persoane caracterizate printr-o structură demografică și / sau alte caracteristici și care reprezintă ținta unei campanii publicitare deoarece sunt un potențial grup de consumatori.

Marja de eroare (Margin of error) - Estimarile indicatorilor de audienta obtinute in Studiului National de Audienta, la fel ca si in cazul altor studii, sunt supuse unor erori de esantionare. Aceste erori sunt o masura a diferentelor dintre estimarile obtinute din studiu pe baza esantionului selectat si cele ce s-ar fi obtinut prin intervievarea intregului univers. Aceste erori se utilizeaza ca o masura a acuratetii rezultatelor, a increderii pe care trebuie sa o avem in rezultate.

Erorile de esantionare depind in cea mai mare masura de urmatorii factori:

  -  dimensiunea esantionului: estimatori mai mari, masurati in esantioane mari, au erori mai mici relativ la estimatori mai mici, masurati in esantioane mici.
  -  variatia sau lipsa de variatie in distributia variabilei masurate: fenomene care sunt egal distribuite au erori mai mici comparativ cu cele caracterizate prin distributii cu varfuri.

Marja de eroare a Studiului National de Audienta este de 0.78%, calculata pentru esantionul obtinut de 15.919 persoane si pentru un nivel de incredere de 95%. Cu alte cuvinte, in 95% dintre esantioanele similare cu cel utilizat in SNA valoarea estimatorului obtinuta in esantion va diferi cu cel mult plus sau minus 0.78% fata de valoarea ce ar fi obtinuta prin masurarea intregului univers.

PENETRAREA (Reach) - Penetrarea, exprimată în procent sau sub formă de proiecție în univers, indică numărul de cititori ai unei ediții medii a unui titlu ‘XY’.

Penetrarea unui titlu se poate determina direct prin intermediul unei întrebări, evaluând răspunsurile obținute, sau  prin intermediul unor calcule matematice specifice. În funcție de procedeul ales, putem vorbi despre penetrarea CpN sau penetrarea CpA.

PENETRAREA CpN: cititori pe număr (Reach: Recent Reading) - Penetrarea CpN este determinată direct prin procentul persoanelor ce au citit/răsfoit publicația în ultima perioadă de apariție. Penetrarea CpN permite determinarea numărului de cititori ai unui titlu, dar nu este potrivită pentru planificarea campaniilor publicitare. CpN nu este suficient pentru calculul probabilităților de contact individuale pentru un anumit titlu și de aceea a fost înlocuită cu Penetrarea CpA.
Ultima peridoadă de apariție reprezintă:

  -  ieri pentru cotidiane
  -  ultimele 7 zile pentru publicațiile săptămânale
  -  ultimele 14 zile pentru publicațiile bilunare
  -  ultima lună pentru publicațiile lunare

PENETRAREA CpA: cititori pe apariție (Reach: Average Issue Readeship) - Penetrarea CpN nu este suficientă pentru calculul probabilităților de contact individuale pentru un anumit titlu și de aceea a fost înlocuită cu Penetrarea CpA. Pentru a putea fi calculate aceste date trebuie să întrebăm respondenții nu doar dacă au citit/răsfoit un titlu în ultima perioadă de apariție, dar și de câte ori l-au citit/răsfoit (întrebare de frecvență).

Aceste două date permit calcularea unei probabilități de contact individuale pentru fiecare persoană ce aparține Audienței Extinse. Suma acestor probabilități reprezintă valoarea penetrării CpA. Nivelul penetrării CpN și CpA este întotdeauna identică raportată la întregul univers.

Diferențele ce se obțin între nivelul penetrării CpN și CpA provin doar din modul în care ele sunt calculate. Astăzi penetrarea CpA este considerată unitatea de referință în toată Europa și în lume și a fost utilizată în Studiul Național de Audiență al Biroului Român de Audit Transmedia.

 
  -  CpA (%) - numarul de cititori in medie per editie ai unei publicatii, calculat ca procent din univers.

  -  CpA (000) - numarul de cititori in medie per editie ai unei publicatii, exprimat in mii persoane din univers

Ponderare (Weighting) - Ponderarea este un procedeu matematic utilizat pentru a multiplica sau a împărți anumite grupuri de persoane, ajustând astfel erorile eșantionului față de populația studiată. Grupuri individuale de persoane pot fi ponderate în funcție de importanța lor.

Proiectia în eșantion (Projection) - Calcularea numarului de persoane din univers ce corespunde unei dimensiuni a eșantionului.