GMP Public Relations

www.pr.gmp.ro
Membru in BRAT: Agentie de PR/Creatie | Membru in DAT: Agentie de PR/Creatie
Director General: Ioana-Corina Manoiu Telefon: 021-210.44.61
Adresa sediu social: Bucuresti, Str. Istriei nr. 4, Bl. 21E, Sc. 1, Ap. 9, Sector 3 Fax: 021-210.44.63
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Str. Teodor Stefanescu nr. 4, Sector 3 E-mail general:
C.U.I.: RO 22181960
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Ana-Maria-Cristina Diceanu Director General Adjunct 021-210.44.61
DAT Ana-Maria-Cristina Diceanu Director General Adjunct 021-210.44.61