BRD - Groupe Societe Generale

www.brd.ro
Membru in BRAT: Client de publicitate | Membru in DAT: Client de publicitate | Membru in DSA: Client de publicitate
Director General: Francois Bloch Telefon: 021-301.61.00
Adresa sediu social: Bd. Mihalache nr 1-7, sector 1, Turn BRD, 011171, Bucuresti, Romania Fax: 021-301.67.04
Adresa puncte de lucru: Bd. Mihalache nr 1-7, sector 1, Turn BRD, 011171, Bucuresti, Romania E-mail general: -
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Monica Ungureanu Research Manager 021-301.61.00
DSA Monica Ungureanu Research Manager 021-301.61.00
DAT Monica Ungureanu Research Manager 021-301.61.00