Bloc-Notes Media Network

www.business-review.eu
Membru in BRAT: Editor | Membru in DAT: Editor
Director General: Moise Gheorghe Cristian Telefon: 031-040.09.31
Adresa sediu social: Bucuresti, Strada Stirbei Voda nr. 58, Et. 3, Sector 1 Fax: n/a
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Strada Stirbei Voda nr. 58, Et. 3, Sector 1 E-mail general: office@business-review.ro
Produse media print
Produse media online
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Moise Gheorghe Cristian Director General george.moise@business-review.ro 031-040.09.31
DAT Moise Gheorghe Cristian Director General george.moise@business-review.ro 031-040.09.31
Departament Sef departament Functie Email Telefon
Difuzare Eugeniu Musat Distribution Coordinator eugen.musat@business-review.ro 031-040.09.31
Publicitate Online Ana Maria Nedelcu Director anamaria.nedelcu@business-review.ro 031-040.09.31
Publicitate Print Ana Maria Nedelcu Director anamaria.nedelcu@business-review.ro 031-040.09.31