Outsmart Media

www.outsmart.media
Membru in BRAT: Regie de publicitate | Membru in DI: Regie de publicitate
Director General: Cosmin Preda Telefon: -
Adresa sediu social: Bucuresti, Str. Pictor Theodor Aman nr 42, et.1, ap.3, sector 1 Fax: -
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Str. Gheorghe Polizu nr.58-60, One Victoriei Center etaj 2; Sector 1 E-mail general: -
C.U.I.: RO 42054871
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Cosmin Preda Director General -
DI Elena Chirap Head of Digital Sales -