Audit Tiraje

Glosar de termeni pentru auditul tirajelor

Audit / Verificarea cifrelor de difuzare – procesul continuu de verificare a cifrelor de difuzare declarate de membrii BRAT, pentru perioade standard de audit şi în baza unor reguli şi criterii de audit cunoscute şi unanim acceptate de toate părţile implicate. 
 
Tipografie proprie editorului: sunt acele tipografii unde editorul, actionarii acestuia sau  partile afiliate acestora detin controlul
 
Declaraţie de difuzare – declaraţia semnată a unui membru editor cu privire la cifrele de difuzare ale unei publicaţii proprii, pentru o perioadă standard de audit, făcută în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
 
Încadrarea în perioada de audit – pentru orice tip de publicaţie, ediţiile care vor fi verificate sunt cele care au fost tiparite  în interiorul perioadei de audit, indiferent de numărul de ediţie sau de data calendaristică imprimată pe respectiva ediţie.
Ediţie – totalitatea copiilor unei publicaţii care pot fi evidenţiate prin acelaşi identificator imprimat pe ele, numit număr de apariţie şi care se regăseşte în toate actele necesare verificarii cifrelor de difuzare, inclusiv pentru reeditări şi suplimentări de tiraj, indiferent de locul de tipărire.
 
Număr de apariţie – identificatorul unic imprimat pe fiecare copie dintr-o ediţie a unei publicaţii şi care se regăseşte în toate actele necesare verificarii cifrelor de difuzare (număr de ordine / data de apariţie).
 
Perioada de viata a unei publicatii - este egala cu perioada de timp scursa intre doua aparitii consecutive a publicatiei respective.
 
Perioada de audit – perioada care se ia în calcul pentru verificarea cifrelor de difuzare, pentru care editorul completează declaratia de difuzare, pentru care BRAT va efectua verificările si va publica cifrele de difuzare. Perioada de audit este identica pentru toate publicatiile verificate  şi este stabilită prin prezentul regulament.
 
Publicatie tiparita – Text tiparit/tiparitura (revista, ziar, catalog, anuar, brosura, etc) cu aparitei periodica sau cotidiana, care are un nume/sigla unic/a pentru toate editiile, care contine un numar de aparitie consecutiv pentru toate aparitiile sale si care respecta cumulativ urmatoarele criterii tehnice:
 
A. In cazul publicatiilor cotidiene criteriile tehnice care trebuie respectate sunt urmatoarele:
1. Tipuri de hartie utilizate pentru tipar:
a. hartie offset in rola intre 45 g/mp – 60g/mp. 
b. hartie newsprint in rola: 36-52 g/mp. 
2. Masinile de tipar utilizate in mod obisnuit sunt masinile rotative (ex: Wifag / ColorMan / Heidelberg / Goss / Rotoman)
3. Numar minim de pagini: 12 pagini pentru formatul tabloid (mai mici de 280x450) si 8 pagini pentru formatele mai mari.
4. Orarul de tipar si sistemul de difuzare al publicatiei trebuie sa fie constante, unitare si predictibile pentru perioade de timp determinate, adecvate pentru un cotidian si in concordanta cu periodicitatea acestuia.
 
B. In cazul publicatiilor periodice criteriile tehnice care trebuie respectate sunt urmatoarele:
1. Tipuri de hartie utilizate pentru tipar
a. LWC/MWC – 45-115 g/mp
b. hartie offset,  DCL sau DCM in coala intre 60 – 350  g/mp, duplex, cartoane speciale
c. SC– 36-60 g/mp
2. Masinile de tipar utilizate in mod obisnuit pentru publicatii periodice sunt masinile rotative (ex: Heidelberg / Croman / Rotoman / Lithoman / Komori, etc) sau cele plane. In cazul in care se utilizeaza pentru tipar masini de tiparit plane, editorul trebuie sa prezinte justificari pentru alegerea acestui mod de tipar.
3. Intervale de tipar si sistemul de difuzare trebuie sa fie constante, unitare si predictibile pentru perioade de timp determinate, si in concordanta cu periodicitatea declarata a publicatie
 
Publicaţie anuală – publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care are o ediţie publicată în fiecare an calendaristic în mod regulat.
 
Publicaţie bianuală – publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care are două ediţii publicate în fiecare an calendaristic în mod regulat.
 
Publicaţie bilunară – publicaţie conform definitiei din ROF BRAT si care are două ediţii publicate  în fiecare lună în mod regulat şi are cel puţin un număr de 22 apariţii pe an.
 
Publicaţie cotidiană – publicaţie cotidiana definitiei din ROF BRAT care este publicată în mod regulat cel puţin patru zile pe săptămână.
 
Publicaţie lunară – publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care are o ediţie publicată în fiecare lună în mod regulat şi are cel puţin un număr de 10 apariţii pe an.
 
Publicaţie săptămânală – publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care are cel mult trei ediţii publicate în fiecare săptămână în mod regulat şi are cel puţin un număr de 50 de apariţii pe an.
 
Publicaţie cu apariţie neregulată – orice publicaţie periodica conform definitiei din ROF BRAT si care prin regimul de publicare nu poate fi încadrată într-una din categoriile cu apariţie regulată.
 
Supliment gratuit – publicaţie gratuită cu apariţie regulată sau neregulată, difuzată împreună cu o publicaţie de sine stătătoare, ca anexă sau insert al acesteia, cu menţiunea scrisă că este un supliment al unei publicaţii de sine stătătoare. 
 
Supliment - publicaţie cu apariţie regulată sau neregulată care poartă menţiunea scrisă că este un supliment al unei publicaţii de sine stătătoare şi menţiunea scrisă a preţului de vânzare, difuzată independent de publicaţia de sine stătătoare.
 
Publicaţie vândută – publicaţie care are preţ de vânzare şi din difuzarea căreia se urmăreşte obţinerea de venituri directe.
 
Tiraj brut – numărul de copii preluate de editor sau de un intermediar al acestuia de la tipografie, pe bază de documente contabile.
 
Publicaţie gratuită – publicatia care  are pret de coperta gratuit sau este mentionat pe coperta faptul ca se difuzeaza cu titlu gratuit, sau distribuie cu titlu gratuit minim 90 % din tiraj brut mediu aferent perioadei de audit de audit (in cazul publicatiilor care au pret de coperta)
 
Editia digitala a unei publicatii – sau editia electronica este replica digitala a unei publicatii tiparite, distribuita in mod electronic, ca entitate independenta si care are in comun cu publicatia tiparita urmatoarele elemente:
a. titlul publicatiei. Exceptie poate fi cazul in care titlul editiei digitale poate include elemente identificatoare specfice modului de distributie electronic.
b. data de aparitie
c. periodicitate
d. au un identificator unic, afisat atat pe editia tiparita cat si pe cea digitala, acelasi pentru o aparitie publicatiei; 
e. continut similar in proportie de cel putin 80% (calculat la suprafata). Nu sunt considerate diferente de continut situatiile in care continutul include imbunatatiri sau modificari specifice mediului de distributie electronic.
 
In cazul editiilor digitale ale unei publicatii, publicatia tiparita se va numi „publicatia sursa”.
 
Editie digitala distribuita platit – este editia digitala care are pret publicat.
 
Editie digitala distribuita cu titlu gratuit  - este editia digitala care nu are pret publicat sau este mentionat faptul ca se difuzeaza cu titlu gratuit, sau se distribuie cu titlu gratuit in proportie de minim  90 % din copiile difuzate.
 
Număr de apariţie – identificatorul unic imprimat pe fiecare copie dintr-o ediţie a unei publicaţii tiparite si/sau a editiei sale digitale şi care se regăseşte în toate actele necesare efectuării verificarii cifrelor de difuzare (număr de ordine / data de apariţie).
 
Difuzor de publicatii electronice - companie care are ca activitate prinipala comercializarea de publicatii in format electronic print-o platforma sau sistem specializat pentru aceasta activitate
 
Perioada de viata a unei editii digitale este egala cu perioada de timp scursa intre doua aparitii consecutive ale editiei digitale.
 
Periodicitatea editiei digitale este definita prin periodicitatea publicatiei sale sursa.